Zapraszamy na Sympozjum Ratownictwa Medycznego oraz warsztaty z Ratownictwa Taktycznego organizowane przez GSRM.

Warsztaty certyfikuje kadra ZPWiR.

 

Obecnie w przygotowaniu są następujące pozycje książkowe:

- "Modus operandi sił specjalnych. Tom VI. Taktyka zielona"

autorzy: Wojciech Depa, mjr Mariusz Sikora

- "Modus operandi sił specjalnych. Tom III. Taktyka spadochronowa"

autorzy: Wojciech Depa, płk Mieczysław Bieniek jr

- "Modus operandi sił specjalnych. Tom II. Taktyka minersko-pirotechniczna. Wyd.2"

autorzy: Wojciech Depa, gen.bryg. Marek Olbrycht

 

Taktyka czerwona okladka nowa 1 x7