KURSY FINANSOWANE SĄ W RAMACH REKONWERSJI

MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ

Nadto:

Studenci, absolwenci uczelni wyższych, szkół średnich mogą skorzystać z dofinansowania do kursów

w wysokości od 30 do 50% w ramach zwiększania szans na zatrudnienie na rynku pracy.

Wnioski o dofinansowanie wraz ze skanem legitymacji lub świadectwa/dyplomu

należy przesyłać na adres: sekretariat@zpwir.edu.pl

1. Ratownictwa Pola Walki w tym:

 • kurs instruktorski 3.000 zł netto
 • kursy Combat Lifesaver 500 zł netto

2. Technik linowych w działaniach nieregularnych/antyterrorystycznych w tym:

 • kursy instruktorskie 3.000 zł netto
 • kursy o różnym stopniu zaawansowania 500 zł netto

3. Technik linowych w ratownictwie wysokościowym w tym:

 • kursy instruktorskie 2.350 zł netto
 • kursy o różnym stopniu zaawansowania 500 zł netto

4. Technik linowych z użyciem śmigłowca w tym:

 • kursy instruktorskie (cena zależna od ilości uczestników oraz godzin nalotu)
 • kursy o różnym stopniu zaawansowania od 1.500 zł netto

5. Strzelań bojowych i praktycznych w tym:

 • kursy instruktorskie 3.000 zł netto
 • kursy o różnym stopniu zaawansowania od 500 zł netto
 • specjalistyczne kursy z zakresu prawych aspektów dot. broni i amunicji 300 zł netto

6. Działań nieregularnych (w infrastrukturze miejskiej, w środowisku górskim):

 • kursy o różnym stopniu zaawansowania od 500 zł netto

Opłata rekrutacyjna 100zł. Z opłaty rekrutacyjnej zwolnieni są studenci oraz inne osoby pobierające naukę.

Ceny mogą podlegać negocjacjom (za wyjątkiem kursów instruktorskich) w przypadku, gdy w kursie bierze udział grupa, co najmniej 5 osobowa.