Taktyka czerwona okladka nowa 1 x7Depa W., Modus operandi sił specjalnych. Tom IV. Wyd.2.Taktyka czerwona, Kraków 2016

Książka powstała przy współpracy Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych, instruktorów: SPAP, 
wojsk powietrzno-desantowych, Sił Powietrznych RP, TOPR, profesorów medycyny Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagiellońskiego, lekarzy wojskowych, Instytutu Ratownictwa na Wodach Górskich i Powodziowych.

Książkę można zakupić kierując zamówienie na adres:
e-mail:biuro@taktycznymedical.pl 
tel.: +48 748-369-114
lub
e-mail: sekretariat@zpwir.edu.pl
tel.: +48 575 435 343  
Książka:
- ilość stron: 494
- oprawa: twarda
- papier: kreda (mat)
- ilość zdjęć: 631 (kolor)
- format: B5

Taktyka strzelecka okladka miekkaDepa W., Modus operandi sił specjalnych. Tom V. Taktyka strzelecka, Kraków 2014

Książka powstała przy współpracy specjalistów Jednostki Wojskowej GROM oraz instruktorów
Ośrodka Szkolenia Strzelców Wyborowych CSAiU w Toruniu.
Książkę można zakupić kierując zamówienie na adres:
e-mail: sekretariat@zpwir.edu.pl
tel.: +48 575 435 343
lub
e-mail: biuro@technet.krakow.pl
tel.: +48 601 441 267
Książka:
- ilość stron: 426
- oprawa: twarda
- papier: kreda (mat)
- ilość zdjęć: 525 (kolor)
- format: B5 Uwaga: Nakład całkowicie wyczerpany.

Taktyka czerwona okladkaDepa W., Modus operandi sił specjalnych. Tom IV. Taktyka czerwona, Kraków 2013

Książka powstała przy współpracy Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych, instruktorów:
SPAP, wojsk powietrzno-desantowych, Sił Powietrznych RP, TOPR, profesorów medycyny
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, lekarzy wojskowych,
Instytutu Ratownictwa na Wodach Górskich i Powodziowych.

Książkę można zakupić kierując zamówienie na adres:
Uwaga: Nakład całkowicie wyczerpany.

 

 

 

 

 

 

okładka techniki linoweDepa W., Modus operandi sił specjalnych. Tom I. Taktyka linowa i wspinaczkowa, Kraków 2012

Książka powstała przy pomocy i współpracy Dowództwa Wojsk Specjalnych oraz
najwyższej klasy specjalistów – instruktorów WSpec oraz TOPR.

Książkę można zakupić kierując zamówienie na adres:
e-mail: biuro@technet.krakow.pl
tel.: +48 601 441 267
Książka:
- ilość stron: 496
- oprawa: miękka
- papier: offset
- ilość zdjęć: 569 (czarno białe)
- format: A4

 

 

 

tom IIDepa W., Modus operandi sił specjalnych. Tom II. Taktyka minersko-pirotechniczna, Kraków 2011

Książka ma klauzulę „zastrzeżone”. Książkę tę mieli prawo zakupić wyłącznie żołnierze/funkcjonariusze.
Wszystkie książki mają sygnaturę oraz imiennego dysponenta. Nie mogą być w jakikolwiek sposób powielane,
odsprzedawane ani udostępniane osobom nie posiadającym poświadczenia bezpieczeństwa i dopuszczenia do 
informacji niejawnych pod groźbą odpowiedzialności karnej.

Książkę można zakupić kierując zamówienie na adres:
Uwaga: Nakład całkowicie wyczerpany.

 

 

 

 

 

 

Ratownictwo z powietrza w TatrachMateja W., Ratownictwo z powietrza w Tatrach, Katowice 2013

Książka napisana przez zawodowego ratownika TOPR, specjalistę ds. Ratownictwa Śmigłowcowego TOPR.
Książkę można zakupić kierując zamówienie na adres:
e-mail: biuro@stapis.com.pl
tel.: +48 (32) 206 86 41

 

 

 

 

 

 

 

 

Książki serii „Modus operandi sił specjalnych“ znajdują się m.in. w:

 • JW GROM
 • JWK Lubliniec
 • JW Agat
 • JW NIL
 • Dowództwie Komponencie Wojsk Specjalnych
 • 18 batalionie powietrzno-desantowym w Bielsku-Białej
 • 2 Pułku Rozpoznawczym z Hrubieszowie
 • Biurze Ochrony Rządu
 • Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu
 • Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu
 • Zakładzie Szkoleń Specjalnych - Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Samodzielnych Pododdziałach Antyterrorystycznych Policji (niektórych jednostkach)
 • uczelniach cywilnych kierunków Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Bezpieczeństwo Narodowe, Medycyna, Ratownictwo Medyczne
 • Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Szkole Aspirantów PSP w Krakowie
 • Bibliotece Uniwersytetu Jagiellońskiego