KWIECIEŃ

 • 3 kwiecień kurs podstawowy strzelań bojowych i specjalnych/praktycznych
 • 3 kwiecień kurs taktyki czarnej w działaniach kontrterrorystycznych
 • 3-4 kwiecień kurs instruktora strzelań bojowych i specjalnych/praktycznych
 • 3-4 kwiecień kurs instruktora taktyki czarnej w działaniach kontrterrorystycznych
 • 3-4 kwiecień kurs instruktora walki wręcz/samoobrony
 • 10 kwiecień kurs CLS – Ratownik Pola Walki
 • 10 kwiecień kurs podstawowy technik linowych w ratownictwie wysokościowym
 • 10 kwiecień kurs podstawowy technik linowych w działaniach nieregularnych/kontrterrorystycznych
 • 10-11 kwiecień kurs instruktora ratownictwa pola walki
 • 10-11 kwiecień kurs instruktora technik linowych w ratownictwie wysokościowym
 • 10-11 kwiecień kurs instruktora technik linowych w działaniach nieregularnych/kontrterrorystycznych
 • 17 kwiecień kurs podstawowy strzelań bojowych i specjalnych/praktycznych
 • 17-18 kwiecień kurs instruktora strzelań bojowych i specjalnych/praktycznych
 • 17-18 kwiecień kurs instruktora walki wręcz/samoobrony
 • 24 kwiecień kurs działań specjalnych na wodzie z użyciem łodzi RIB
 • 24 kwiecień kurs działań ratowniczych na wodzie z użyciem łodzi RIB
 • 24-25 kwiecień kurs instruktora działań specjalnych/ratowniczych na wodzie z użyciem łodzi RIB
 • 24-25 kwiecień kurs instruktora technik linowych z użyciem śmigłowców
 • 24-25 kwiecień kurs lądowych działań specjalnych (z użyciem śmigłowców)
 • 24-25 kwiecień kurs instruktora lądowych działań specjalnych (z użyciem śmigłowców)
 • 24-25 kwiecień kurs śmigłowcowy z użyciem technik linowych w ratownictwie
 • 24-25 kwiecień kurs śmigłowcowy z użyciem technik linowych w działaniach specjalnych
 • 26-30 kwiecień kurs S.E.R.E. poziom C (z użyciem śmigłowców) – k. ZASTRZEŻONY

 MAJ

 • 8 maj kurs CLS – Ratownik Pola Walki
 • 8 maj kurs podstawowy technik linowych w ratownictwie wysokościowym
 • 8 maj kurs technik linowych w działaniach nieregularnych/kontrterrorystycznych
 • 8-9 maj kurs instruktora ratownictwa pola walki
 • 15 maj kurs podstawowy strzelań bojowych i specjalnych/praktycznych
 • 15 maj kurs taktyki czarnej w działaniach kontrterrorystycznych
 • 15-16 maj kurs instruktora strzelań bojowych i specjalnych/praktycznych
 • 15-16 maj kurs instruktora walki wręcz/samoobrony
 • 15-16 maj kurs instruktora taktyki czarnej w działaniach kontrterrorystycznych
 • 22 maj kurs CLS – Ratownik Pola Walki
 • 22-23 maj kurs instruktora ratownictwa pola walki
 • 29-30 maj kurs śmigłowcowy z użyciem technik linowych w ratownictwie
 • 29-30 maj kurs śmigłowcowy z użyciem technik linowych w działaniach specjalnych
 • 29-30 maj kurs instruktora technik linowych z użyciem śmigłowca

CZERWIEC

 • 5 czerwiec kurs CLS – Ratownik Pola Walki
 • 5 czerwiec kurs działań specjalnych na wodzie z użyciem łodzi RIB
 • 5 czerwiec kurs działań ratowniczych na wodzie z użyciem łodzi RIB
 • 5-6 czerwiec kurs instruktora ratownictwa pola walki
 • 5-6 czerwiec kurs instruktora działań specjalnych na wodzie z użyciem łodzi RIB
 • 5-6 czerwiec kurs instruktora działań specjalnych na wodzie z użyciem łodzi RIB
 • 12 czerwiec kurs podstawowy strzelań bojowych i specjalnych/praktycznych
 • 12 czerwiec kurs C-IED (Counter Improvised Explosive Devices) – k. ZASTRZEŻONY
 • 12 czerwiec kurs Działań minersko-pirotechnicznych – k. ZASTRZEŻONY
 • 12-13 czerwiec kurs instruktora strzelań bojowych i specjalnych/praktycznych
 • 12-13 czerwiec kurs instruktora walki wręcz/samoobrony
 • 26-27 czerwiec kurs śmigłowcowy z użyciem technik linowych w ratownictwie
 • 26-27 czerwiec kurs śmigłowcowy z użyciem technik linowych w działaniach specjalnych
 • 26-27 czerwiec kurs instruktora technik linowych z użyciem śmigłowca

LIPIEC

 • 3 lipiec kurs podstawowy strzelań bojowych i specjalnych/praktycznych
 • 3 lipiec kurs taktyki czarnej w działaniach kontrterrorystycznych
 • 3-4 lipiec kurs instruktora strzelań bojowych i specjalnych/praktycznych
 • 3-4 lipiec kurs instruktora taktyki czarnej w działaniach kontrterrorystycznych
 • 10 lipiec kurs CLS – Ratownik Pola Walki
 • 10 lipiec kurs podstawowy technik linowych w ratownictwie wysokościowym
 • 10 lipiec kurs podstawowy technik linowych w działaniach nieregularnych/kontrterrorystycznych
 • 10-11 lipiec kurs instruktora technik linowych w ratownictwie wysokościowym
 • 10-11 lipiec kurs instruktora technik linowych w działaniach nieregularnych/kontrterrorystycznych
 • 17 lipiec kurs CLS – Ratownik Pola Walki
 • 17 lipiec kurs podstawowy strzelań bojowych i specjalnych/praktycznych
 • 17 lipiec kurs C-IED (Counter Improvised Explosive Devices) – k. ZASTRZEŻONY
 • 17-18 lipiec kurs instruktora ratownictwa pola walki
 • 17-18 lipiec kurs instruktora strzelań bojowych i specjalnych/praktycznych
 • 24-25 lipiec kurs śmigłowcowy z użyciem technik linowych w ratownictwie
 • 24-25 lipiec śmigłowcowy z użyciem technik linowych w działaniach specjalnych
 • 24-25 lipiec kurs instruktora technik linowych z użyciem śmigłowca

Zgłoszenia proszę kierować tel. +48 575-435-343 lub sekretariat@zpwir.edu.pl