LIPIEC

 • 2-3 lipiec instruktor strzelań bojowych i specjalnych
 • 2-3 lipiec Maritime Firearms Competency – MFCC
 • 2-3 lipiec instruktor Maritime Firearms Competency – MFCC
 • 2-3 lipiec instruktor ratownictwa pola walki
 • 2-3 lipiec CLS – Ratownik Pola Walki
 • 2-3 lipiec Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 2-3 lipiec instruktor Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 2-3 lipiec instruktor technik linowych w działaniach nieregularnych/kontrterrorystycznych
 • 2-3 lipiec instruktor walki wręcz/samoobrony
 • 2-3 lipiec taktyka czarna w działaniach kontrterrorystycznych – k. ZASTRZEŻONY
 • 4-5 lipiec instruktor strzelań bojowych i specjalnych
 • 4-5 lipiec Maritime Firearms Competency – MFCC
 • 4-5 lipiec instruktor Maritime Firearms Competency – MFCC
 • 4-5 lipiec instruktor technik linowych w działaniach nieregularnych/kontrterrorystycznych
 • 4-5 lipiec instruktor ratownictwa pola walki
 • 4-5 lipiec CLS – Ratownik Pola Walki
 • 4-5 lipiec Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 4-5 lipiec instruktor Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 4-5 lipiec instruktor walki wręcz/samoobrony
 • 6-7 lipiec instruktor strzelań bojowych i specjalnych
 • 6-7 lipiec instruktor Maritime Firearms Competency – MFCC
 • 6-7 lipiec Maritime Firearms Competency – MFCC
 • 6-7 lipiec zaawansowany/instruktor taktyki czarnej w działaniach kontrterrorystycznych – k. ZASTRZEŻONY
 • 6-7 lipiec instruktor ratownictwa pola walki
 • 6-7 lipiec CLS – Ratownik Pola Walki
 • 6-7 lipiec Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 6-7 lipiec instruktor Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 6-7 lipiec instruktor walki wręcz/samoobrony
 • 8-15 lipiec technik linowych z użyciem śmigłowca (miejsce szkolenia USA) – k. ZASTRZEŻONY
 • 8-15 lipiec strzelań bojowych i specjalnych z użyciem śmigłowca (miejsce szkolenia USA) – k. ZASTRZEŻONY
 • 9-10 lipiec instruktor strzelań bojowych i specjalnych
 • 9-10 lipiec instruktor Maritime Firearms Competency – MFCC
 • 9-10 lipiec instruktor technik linowych w działaniach nieregularnych/kontrterrorystycznych
 • 9-10 lipiec instruktor taktyki czarnej w działaniach kontrterrorystycznych – k. ZASTRZEŻONY
 • 9-10 lipiec instruktor ratownictwa pola walki
 • 9-10 lipiec CLS – Ratownik Pola Walki
 • 9-10 lipiec Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 9-10 lipiec instruktor Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 9-10 lipiec instruktor walki wręcz/samoobrony
 • 11-12 lipiec instruktor strzelań bojowych i specjalnych
 • 11-12 lipiec instruktor Maritime Firearms Competency – MFCC
 • 11-12 lipiec instruktor technik linowych w działaniach nieregularnych/kontrterrorystycznych
 • 11-12 lipiec zaawansowany/instruktor taktyki czarnej w działaniach kontrterrorystycznych – k. ZASTRZEŻONY
 • 11-12 lipiec instruktor ratownictwa pola walki
 • 11-12 lipiec CLS – Ratownik Pola Walki
 • 11-12 lipiec Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 11-12 lipiec instruktor Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 11-12 lipiec instruktor walki wręcz/samoobrony
 • 13-14 lipiec instruktor strzelań bojowych i specjalnych
 • 13-14 lipiec instruktor Maritime Firearms Competency – MFCC
 • 13-14 lipiec instruktor taktyki czarnej w działaniach kontrterrorystycznych – k. ZASTRZEŻONY
 • 13-14 lipiec instruktor ratownictwa pola walki
 • 13-14 lipiec CLS – Ratownik Pola Walki
 • 13-14 lipiec Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 13-14 lipiec instruktor Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 13-14 lipiec instruktor technik linowych w działaniach nieregularnych/kontrterrorystycznych
 • 13-14 lipiec instruktor walki wręcz/samoobrony
 • 16-17 lipiec instruktor strzelań bojowych i specjalnych
 • 16-17 lipiec instruktor taktyki czarnej w działaniach kontrterrorystycznych – k. ZASTRZEŻONY
 • 16-17 lipiec instruktor ratownictwa pola walki
 • 16-17 lipiec CLS – Ratownik Pola Walki
 • 16-17 lipiec Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 16-17 lipiec instruktor Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 16-17 lipiec instruktor walki wręcz/samoobrony
 • 16-17 lipiec instruktor technik linowych w działaniach nieregularnych/kontrterrorystycznych
 • 18-19 lipiec instruktor strzelań bojowych i specjalnych
 • 18-19 lipiec instruktor Maritime Firearms Competency – MFCC
 • 18-19 lipiec zaawanasowany/instruktor taktyki czarnej w działaniach kontrterrorystycznych – k. ZASTRZEŻONY
 • 18-19 lipiec instruktor ratownictwa pola walki
 • 18-19 lipiec CLS – Ratownik Pola Walki
 • 18-19 lipiec Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 18-19 lipiec instruktor Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 18-19 lipiec instruktor technik linowych w działaniach nieregularnych/kontrterrorystycznych
 • 18-19 lipiec instruktor walki wręcz/samoobrony
 • 21-22 lipiec instruktor taktyki czarnej w działaniach kontrterrorystycznych – k. ZASTRZEŻONY
 • 21-22 lipiec zaawansowany/instruktor taktyki czarnej w działaniach kontrterrorystycznych – k. ZASTRZEŻONY
 • 21-22 lipiec instruktor ratownictwa pola walki
 • 21-22 lipiec CLS – Ratownik Pola Walki
 • 21-22 lipiec Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 21-22 lipiec instruktor Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 21-22 lipiec instruktor strzelań bojowych i specjalnych
 • 21-22 lipiec instruktor Maritime Firearms Competency – MFCC
 • 21-22 lipiec instruktor walki wręcz/samoobrony
 • 21-22 lipiec zaawansowany taktyki czarnej w działaniach kontrterrorystycznych – k. ZASTRZEŻONY
 • 23 lipiec taktyka działań specjalnych na wodzie z użyciem łodzi RIB
 • 23 lipiec działania ratownicze na wodzie z użyciem łodzi RIB
 • 23-24 lipiec instruktor taktyki czarnej w działaniach kontrterrorystycznych – k. ZASTRZEŻONY
 • 23-24 lipiec instruktor ratownictwa pola walki
 • 23-24 lipiec CLS – Ratownik Pola Walki
 • 23-24 lipiec instruktor Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 23-24 lipiec instruktor technik linowych w działaniach nieregularnych/kontrterrorystycznych
 • 23-24 lipiec instruktor strzelań bojowych i specjalnych
 • 23-24 lipiec instruktor Maritime Firearms Competency – MFCC
 • 23-24 lipiec instruktor walki wręcz/samoobrony
 • 25-26 lipiec instruktor technik linowych dla przewodników psów bojowych/ratowniczych
 • 25-26 lipiec zaawansowany technik linowych dla przewodników psów bojowych/ratowniczych
 • 25-26 lipiec instruktor ratownictwa pola walki
 • 25-26 lipiec CLS – Ratownik Pola Walki
 • 25-26 lipiec instruktor Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 25-26 lipiec instruktor technik linowych w działaniach nieregularnych/kontrterrorystycznych
 • 25-26 lipiec instruktor strzelań bojowych i specjalnych
 • 25-26 lipiec instruktor Maritime Firearms Competency – MFCC
 • 25-26 lipiec instruktor walki wręcz/samoobrony
 • 25-29 lipiec Special Operations Combat Medic (SOCM)
 • 28-29 lipiec instruktor ratownictwa pola walki
 • 28-29 lipiec CLS – Ratownik Pola Walki
 • 28-29 lipiec Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 28-29 lipiec instruktor Tactical Casualty Care – MTCC
 • 28-29 lipiec instruktor technik linowych w działaniach nieregularnych/kontrterrorystycznych
 • 28-29 lipiec instruktor strzelań bojowych i specjalnych
 • 28-29 lipiec instruktor Maritime Firearms Competency – MFCC
 • 28-29 lipiec instruktor walki wręcz/samoobrony
 • 28-29 lipiec minersko pirotechniczny – k. ZASTRZEŻONY
 • 30-31 lipiec instruktor taktyki czarnej w działaniach kontrterrorystycznych – k. ZASTRZEŻONY
 • 30-31 lipiec instruktor ratownictwa pola walki
 • 30-31 lipiec CLS – Ratownik Pola Walki
 • 30-31 lipiec Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 30-31 lipiec instruktor Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 30-31 lipiec instruktor technik linowych w działaniach nieregularnych/kontrterrorystycznych
 • 30-31 lipiec instruktor strzelań bojowych i specjalnych
 • 30-31 lipiec instruktor Maritime Firearms Competency – MFCC
 • 30-31 lipiec instruktor walki wręcz/samoobrony

SIERPIEŃ

 • 2-3 sierpień instruktor strzelań bojowych i specjalnych
 • 2-3 sierpień Maritime Firearms Competency – MFCC
 • 2-3 sierpień instruktor Maritime Firearms Competency – MFCC
 • 2-3 sierpień instruktor ratownictwa pola walki
 • 2-3 sierpień CLS – Ratownik Pola Walki
 • 2-3 sierpień Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 2-3 sierpień instruktor Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 2-3 sierpień instruktor technik linowych w działaniach nieregularnych/kontrterrorystycznych
 • 2-3 sierpień instruktor walki wręcz/samoobrony
 • 2-3 sierpień taktyka czarna w działaniach kontrterrorystycznych – k. ZASTRZEŻONY
 • 4-5 sierpień instruktor strzelań bojowych i specjalnych
 • 4-5 sierpień Maritime Firearms Competency – MFCC
 • 4-5 sierpień instruktor Maritime Firearms Competency – MFCC
 • 4-5 sierpień instruktor technik linowych w działaniach nieregularnych/kontrterrorystycznych
 • 4-5 sierpień instruktor ratownictwa pola walki
 • 4-5 sierpień CLS – Ratownik Pola Walki
 • 4-5 sierpień Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 4-5 sierpień instruktor Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 4-5 sierpień instruktor walki wręcz/samoobrony
 • 6-7 sierpień instruktor strzelań bojowych i specjalnych
 • 6-7 sierpień instruktor Maritime Firearms Competency – MFCC
 • 6-7 sieprpień Maritime Firearms Competency – MFCC
 • 6-7 sierpień zaawansowany/instruktor taktyki czarnej w działaniach kontrterrorystycznych – k. ZASTRZEŻONY
 • 6-7 sierpień instruktor ratownictwa pola walki
 • 6-7 sierpień CLS – Ratownik Pola Walki
 • 6-7 sierpień Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 6-7 sierpień instruktor Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 6-7 sierpień instruktor walki wręcz/samoobrony
 • 9-10 sierpień instruktor strzelań bojowych i specjalnych
 • 9-10 sierpień instruktor Maritime Firearms Competency – MFCC
 • 9-10 sierpień instruktor technik linowych w działaniach nieregularnych/kontrterrorystycznych
 • 9-10 sierpień instruktor taktyki czarnej w działaniach kontrterrorystycznych – k. ZASTRZEŻONY
 • 9-10 sierpień instruktor ratownictwa pola walki
 • 9-10 sierpień CLS – Ratownik Pola Walki
 • 9-10 sierpień Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 9-10 sierpień instruktor Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 9-10 sierpień instruktor walki wręcz/samoobrony
 • 11-12 sierpień instruktor strzelań bojowych i specjalnych
 • 11-12 sierpień instruktor Maritime Firearms Competency – MFCC
 • 11-12 sierpień instruktor technik linowych w działaniach nieregularnych/kontrterrorystycznych
 • 11-12 sierpień zaawansowany/instruktor taktyki czarnej w działaniach kontrterrorystycznych – k. ZASTRZEŻONY
 • 11-12 sierpień instruktor ratownictwa pola walki
 • 11-12 sierpień CLS – Ratownik Pola Walki
 • 11-12 sierpień Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 11-12 sierpień instruktor Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 11-12 sierpień instruktor walki wręcz/samoobrony
 • 13-14 sierpień instruktor strzelań bojowych i specjalnych
 • 13-14 sierpień instruktor Maritime Firearms Competency – MFCC
 • 13-14 sierpień instruktor taktyki czarnej w działaniach kontrterrorystycznych – k. ZASTRZEŻONY
 • 13-14 sierpień instruktor ratownictwa pola walki
 • 13-14 sierpień CLS – Ratownik Pola Walki
 • 13-14 sierpień Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 13-14 sierpień instruktor Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 13-14 sierpień instruktor technik linowych w działaniach nieregularnych/kontrterrorystycznych
 • 13-14 sierpień instruktor walki wręcz/samoobrony
 • 16-17 sierpień instruktor strzelań bojowych i specjalnych
 • 16-17 sierpień instruktor taktyki czarnej w działaniach kontrterrorystycznych – k. ZASTRZEŻONY
 • 16-17 sierpień instruktor ratownictwa pola walki
 • 16-17 sierpień CLS – Ratownik Pola Walki
 • 16-17 sierpień Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 16-17 sierpień instruktor Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 16-17 sierpień instruktor walki wręcz/samoobrony
 • 16-17 sierpień instruktor technik linowych w działaniach nieregularnych/kontrterrorystycznych
 • 18-19 sierpień instruktor strzelań bojowych i specjalnych
 • 18-19 sierpień instruktor Maritime Firearms Competency – MFCC
 • 18-19 sierpień zaawanasowany/instruktor taktyki czarnej w działaniach kontrterrorystycznych – k. ZASTRZEŻONY
 • 18-19 sierpień instruktor ratownictwa pola walki
 • 18-19 sierpień CLS – Ratownik Pola Walki
 • 18-19 sierpień Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 18-19 sierpień instruktor Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 18-19 sierpień instruktor technik linowych w działaniach nieregularnych/kontrterrorystycznych
 • 18-19 sierpień instruktor walki wręcz/samoobrony
 • 19-26 sierpień technik linowych z użyciem śmigłowca (miejsce szkolenia USA) – k. ZASTRZEŻONY
 • 19-26 sierpień strzelań bojowych i specjalnych z użyciem śmigłowca (miejsce szkolenia USA) – k. ZASTRZEŻONY
 • 20-21 sierpień instruktor taktyki czarnej w działaniach kontrterrorystycznych – k. ZASTRZEŻONY
 • 20-21 sierpień zaawansowany/instruktor taktyki czarnej w działaniach kontrterrorystycznych – k. ZASTRZEŻONY
 • 20-21 sierpień instruktor ratownictwa pola walki
 • 20-21 sierpień CLS – Ratownik Pola Walki
 • 20-21 sierpień Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 20-21 sierpień instruktor Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 20-21 sierpień instruktor strzelań bojowych i specjalnych
 • 20-21 sierpień instruktor Maritime Firearms Competency – MFCC
 • 20-21 sierpień instruktor walki wręcz/samoobrony
 • 20-21 sierpień zaawansowany taktyki czarnej w działaniach kontrterrorystycznych – k. ZASTRZEŻONY
 • 22-26 sierpień Special Operations Combat Medic (SOCM)
 • 23-24 sierpień instruktor taktyki czarnej w działaniach kontrterrorystycznych – k. ZASTRZEŻONY
 • 23-24 sierpień instruktor ratownictwa pola walki
 • 23-24 sierpień CLS – Ratownik Pola Walki
 • 23-24 sierpień instruktor Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 23-24 sierpień instruktor technik linowych w działaniach nieregularnych/kontrterrorystycznych
 • 23-24 sierpień instruktor strzelań bojowych i specjalnych
 • 23-24 sierpień instruktor Maritime Firearms Competency – MFCC
 • 23-24 sierpień instruktor walki wręcz/samoobrony
 • 25-26 sierpień instruktor technik linowych dla przewodników psów bojowych/ratowniczych
 • 25-26 sierpień zaawansowany technik linowych dla przewodników psów bojowych/ratowniczych
 • 25-26 sierpień instruktor ratownictwa pola walki
 • 25-26 sierpień CLS – Ratownik Pola Walki
 • 25-26 sierpień instruktor Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 25-26 sierpień instruktor technik linowych w działaniach nieregularnych/kontrterrorystycznych
 • 25-26 sierpień instruktor strzelań bojowych i specjalnych
 • 25-26 sierpień instruktor Maritime Firearms Competency – MFCC
 • 25-26 sierpień instruktor walki wręcz/samoobrony
 • 27 sierpień taktyka działań specjalnych na wodzie z użyciem łodzi RIB
 • 27 sierpień działania ratownicze na wodzie z użyciem łodzi RIB
 • 27-28 sierpień instruktor ratownictwa pola walki
 • 27-28 sierpień CLS – Ratownik Pola Walki
 • 27-28 sierpień Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 27-28 sierpień instruktor Tactical Casualty Care – MTCC
 • 27-28 sierpień instruktor technik linowych w działaniach nieregularnych/kontrterrorystycznych
 • 27-28 sierpień instruktor strzelań bojowych i specjalnych
 • 27-28 sierpień instruktor Maritime Firearms Competency – MFCC
 • 27-28 sierpień instruktor walki wręcz/samoobrony
 • 27-28 sierpień minersko pirotechniczny – k. ZASTRZEŻONY
 • 30-31 sierpień instruktor taktyki czarnej w działaniach kontrterrorystycznych – k. ZASTRZEŻONY
 • 30-31 sierpień instruktor ratownictwa pola walki
 • 30-31 sierpień CLS – Ratownik Pola Walki
 • 30-31 sierpień Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 30-31 sierpień instruktor Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 30-31 sierpień instruktor technik linowych w działaniach nieregularnych/kontrterrorystycznych
 • 30-31 sierpień instruktor strzelań bojowych i specjalnych
 • 30-31 sierpień instruktor Maritime Firearms Competency – MFCC
 • 30-31 sierpień instruktor walki wręcz/samoobrony

WRZESIEŃ

 • 1-2 wrzesień instruktor strzelań bojowych i specjalnych
 • 1-2 wrzesień Maritime Firearms Competency – MFCC
 • 1-2 wrzesień instruktor Maritime Firearms Competency – MFCC
 • 1-2 wrzesień instruktor ratownictwa pola walki
 • 1-2 wrzesień CLS – Ratownik Pola Walki
 • 1-2 wrzesień Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 1-2 wrzesień instruktor Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 1-2 wrzesień instruktor technik linowych w działaniach nieregularnych/kontrterrorystycznych
 • 1-2 wrzesień instruktor walki wręcz/samoobrony
 • 1-2 wrzesień taktyka czarna w działaniach kontrterrorystycznych – k. ZASTRZEŻONY
 • 3-4 wrzesień instruktor strzelań bojowych i specjalnych
 • 3-4 wrzesień Maritime Firearms Competency – MFCC
 • 3-4 wrzesień instruktor Maritime Firearms Competency – MFCC
 • 3-4 wrzesień instruktor technik linowych w działaniach nieregularnych/kontrterrorystycznych
 • 3-4 wrzesień instruktor ratownictwa pola walki
 • 3-4 wrzesień CLS – Ratownik Pola Walki
 • 3-4 wrzesień Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 3-4 wrzesień instruktor Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 3-4 wrzesień instruktor walki wręcz/samoobrony
 • 6-7 wrzesień instruktor strzelań bojowych i specjalnych
 • 6-7 wrzesień instruktor Maritime Firearms Competency – MFCC
 • 6-7 wrzesień Maritime Firearms Competency – MFCC
 • 6-7 wrzesień zaawansowany/instruktor taktyki czarnej w działaniach kontrterrorystycznych – k. ZASTRZEŻONY
 • 6-7 wrzesień instruktor ratownictwa pola walki
 • 6-7 wrzesień CLS – Ratownik Pola Walki
 • 6-7 wrzesień Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 6-7 wrzesień instruktor Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 6-7 wrzesień instruktor walki wręcz/samoobrony
 • 8-9 wrzesień instruktor strzelań bojowych i specjalnych
 • 8-9 wrzesień instruktor Maritime Firearms Competency – MFCC
 • 8-9 wrzesień instruktor technik linowych w działaniach nieregularnych/kontrterrorystycznych
 • 8-9 wrzesień instruktor taktyki czarnej w działaniach kontrterrorystycznych – k. ZASTRZEŻONY
 • 8-9 wrzesień instruktor ratownictwa pola walki
 • 8-9 wrzesień CLS – Ratownik Pola Walki
 • 8-9 wrzesień Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 8-9 wrzesień instruktor Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 8-9 wrzesień instruktor walki wręcz/samoobrony
 • 10-11 wrzesień instruktor strzelań bojowych i specjalnych
 • 10-11 wrzesień instruktor Maritime Firearms Competency – MFCC
 • 10-11 wrzesień instruktor technik linowych w działaniach nieregularnych/kontrterrorystycznych
 • 10-11 wrzesień zaawansowany/instruktor taktyki czarnej w działaniach kontrterrorystycznych – k. ZASTRZEŻONY
 • 10-11 wrzesień instruktor ratownictwa pola walki
 • 10-11 wrzesień CLS – Ratownik Pola Walki
 • 10-11 wrzesień Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 10-11 wrzesień instruktor Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 10-11 wrzesień instruktor walki wręcz/samoobrony
 • 13-14 wrzesień instruktor strzelań bojowych i specjalnych
 • 13-14 wrzesień instruktor Maritime Firearms Competency – MFCC
 • 13-14 wrzesień instruktor taktyki czarnej w działaniach kontrterrorystycznych – k. ZASTRZEŻONY
 • 13-14 wrzesień instruktor ratownictwa pola walki
 • 13-14 wrzesień CLS – Ratownik Pola Walki
 • 13-14 wrzesień Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 13-14 wrzesień instruktor Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 13-14 wrzesień instruktor technik linowych w działaniach nieregularnych/kontrterrorystycznych
 • 13-14 wrzesień instruktor walki wręcz/samoobrony
 • 15-16 wrzesień instruktor strzelań bojowych i specjalnych
 • 15-16 wrzesień instruktor taktyki czarnej w działaniach kontrterrorystycznych – k. ZASTRZEŻONY
 • 15-16 wrzesień instruktor ratownictwa pola walki
 • 15-16 wrzesień CLS – Ratownik Pola Walki
 • 15-16 wrzesień Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 15-16 wrzesień instruktor Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 15-16 wrzesień instruktor walki wręcz/samoobrony
 • 15-16 wrzesień instruktor technik linowych w działaniach nieregularnych/kontrterrorystycznych
 • 17-18 wrzesień instruktor strzelań bojowych i specjalnych
 • 17-18 wrzesień instruktor Maritime Firearms Competency – MFCC
 • 17-18 wrzesień zaawanasowany/instruktor taktyki czarnej w działaniach kontrterrorystycznych – k. ZASTRZEŻONY
 • 17-18 wrzesień instruktor ratownictwa pola walki
 • 17-18 wrzesień CLS – Ratownik Pola Walki
 • 17-18 wrzesień Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 17-18 wrzesień instruktor Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 17-18 wrzesień instruktor technik linowych w działaniach nieregularnych/kontrterrorystycznych
 • 17-18 wrzesień instruktor walki wręcz/samoobrony
 • 20-21 wrzesień instruktor taktyki czarnej w działaniach kontrterrorystycznych – k. ZASTRZEŻONY
 • 20-21 wrzesień zaawansowany/instruktor taktyki czarnej w działaniach kontrterrorystycznych – k. ZASTRZEŻONY
 • 20-21 wrzesień instruktor ratownictwa pola walki
 • 20-21 wrzesień CLS – Ratownik Pola Walki
 • 20-21 wrzesień Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 20-21 wrzesień instruktor Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 20-21 wrzesień instruktor strzelań bojowych i specjalnych
 • 20-21 wrzesień instruktor Maritime Firearms Competency – MFCC
 • 20-21 wrzesień instruktor walki wręcz/samoobrony
 • 20-21 wrzesień zaawansowany taktyki czarnej w działaniach kontrterrorystycznych – k. ZASTRZEŻONY
 • 22-23 wrzesień instruktor taktyki czarnej w działaniach kontrterrorystycznych – k. ZASTRZEŻONY
 • 22-23 wrzesień instruktor ratownictwa pola walki
 • 22-23 wrzesień CLS – Ratownik Pola Walki
 • 22-23 wrzesień instruktor Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 22-23 wrzesień instruktor technik linowych w działaniach nieregularnych/kontrterrorystycznych
 • 22-23 wrzesień instruktor strzelań bojowych i specjalnych
 • 22-23 wrzesień instruktor Maritime Firearms Competency – MFCC
 • 22-23 wrzesień instruktor walki wręcz/samoobrony
 • 23-30 wrzesień kurs spadochronowy HALO/HAHO (miejsce szkolenia USA)
 • 24-25 wrzesień instruktor technik linowych dla przewodników psów bojowych/ratowniczych
 • 24-25 wrzesień zaawansowany technik linowych dla przewodników psów bojowych/ratowniczych
 • 24-25 wrzesień instruktor ratownictwa pola walki
 • 24-25 wrzesień CLS – Ratownik Pola Walki
 • 24-25 wrzesień instruktor Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 24-25 wrzesień instruktor technik linowych w działaniach nieregularnych/kontrterrorystycznych
 • 24-25 wrzesień instruktor strzelań bojowych i specjalnych
 • 24-25 wrzesień instruktor Maritime Firearms Competency – MFCC
 • 24-25 wrzesień instruktor walki wręcz/samoobrony
 • 26-30 wrzesień Special Operations Combat Medic (SOCM)
 • 27-28 wrzesień instruktor ratownictwa pola walki
 • 27-28 wrzesień CLS – Ratownik Pola Walki
 • 27-28 wrzesień Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 27-28 wrzesień instruktor Tactical Casualty Care – MTCC
 • 27-28 wrzesień instruktor technik linowych w działaniach nieregularnych/kontrterrorystycznych
 • 27-28 wrzesień instruktor strzelań bojowych i specjalnych
 • 27-28 wrzesień instruktor Maritime Firearms Competency – MFCC
 • 27-28 wrzesień instruktor walki wręcz/samoobrony
 • 27-28 wrzesień minersko pirotechniczny – k. ZASTRZEŻONY
 • 29-30 wrzesień instruktor taktyki czarnej w działaniach kontrterrorystycznych – k. ZASTRZEŻONY
 • 29-30 wrzesień instruktor ratownictwa pola walki
 • 29-30 wrzesień CLS – Ratownik Pola Walki
 • 29-30 wrzesień Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 29-30 wrzesień instruktor Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 29-30 wrzesień instruktor technik linowych w działaniach nieregularnych/kontrterrorystycznych
 • 29-30 wrzesień instruktor strzelań bojowych i specjalnych
 • 29-30 wrzesień instruktor Maritime Firearms Competency – MFCC
 • 29-30 wrzesień instruktor walki wręcz/samoobrony

PAŹDZIERNIK

 • 1-2 październik instruktor strzelań bojowych i specjalnych
 • 1-2 październik Maritime Firearms Competency – MFCC
 • 1-2 październik instruktor Maritime Firearms Competency – MFCC
 • 1-2 październik instruktor ratownictwa pola walki
 • 1-2 październik CLS – Ratownik Pola Walki
 • 1-2 październik Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 1-2 październik instruktor Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 1-2 październik instruktor technik linowych w działaniach nieregularnych/kontrterrorystycznych
 • 1-2 październik instruktor walki wręcz/samoobrony
 • 1-2 październik taktyka czarna w działaniach kontrterrorystycznych – k. ZASTRZEŻONY
 • 3-4 październik instruktor strzelań bojowych i specjalnych
 • 3-4 październik Maritime Firearms Competency – MFCC
 • 3-4 październik instruktor Maritime Firearms Competency – MFCC
 • 3-4 październik instruktor technik linowych w działaniach nieregularnych/kontrterrorystycznych
 • 3-4 październik instruktor ratownictwa pola walki
 • 3-4 październik CLS – Ratownik Pola Walki
 • 3-4 październik Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 3-4 październik instruktor Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 3-4 październik instruktor walki wręcz/samoobrony
 • 4-10 październik technik linowych z użyciem śmigłowca (miejsce szkolenia USA) – k. ZASTRZEŻONY
 • 4-10 październik strzelań bojowych i specjalnych z użyciem śmigłowca (miejsce szkolenia USA) – k. ZASTRZEŻONY
 • 6-7 październik instruktor strzelań bojowych i specjalnych
 • 6-7 październik instruktor Maritime Firearms Competency – MFCC
 • 6-7 październik Maritime Firearms Competency – MFCC
 • 6-7 październik zaawansowany/instruktor taktyki czarnej w działaniach kontrterrorystycznych – k. ZASTRZEŻONY
 • 6-7 październik instruktor ratownictwa pola walki
 • 6-7 październik CLS – Ratownik Pola Walki
 • 6-7 październik Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 6-7 październik instruktor Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 6-7 październik instruktor walki wręcz/samoobrony
 • 8-9 październik instruktor strzelań bojowych i specjalnych
 • 8-9 październik instruktor Maritime Firearms Competency – MFCC
 • 8-9 październik instruktor technik linowych w działaniach nieregularnych/kontrterrorystycznych
 • 8-9 październik instruktor taktyki czarnej w działaniach kontrterrorystycznych – k. ZASTRZEŻONY
 • 8-9 październik instruktor ratownictwa pola walki
 • 8-9 październik CLS – Ratownik Pola Walki
 • 8-9 październik Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 8-9 październik instruktor Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 8-9 październik instruktor walki wręcz/samoobrony
 • 10-11 październik instruktor strzelań bojowych i specjalnych
 • 10-11 październik instruktor Maritime Firearms Competency – MFCC
 • 10-11 październik instruktor technik linowych w działaniach nieregularnych/kontrterrorystycznych
 • 10-11 październik zaawansowany/instruktor taktyki czarnej w działaniach kontrterrorystycznych – k. ZASTRZEŻONY
 • 10-11 październik instruktor ratownictwa pola walki
 • 10-11 październik CLS – Ratownik Pola Walki
 • 10-11 październik Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 10-11 październik instruktor Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 10-11 październik instruktor walki wręcz/samoobrony
 • 13-14 październik instruktor strzelań bojowych i specjalnych
 • 13-14 październik instruktor Maritime Firearms Competency – MFCC
 • 13-14 październik instruktor taktyki czarnej w działaniach kontrterrorystycznych – k. ZASTRZEŻONY
 • 13-14 październik instruktor ratownictwa pola walki
 • 13-14 październik CLS – Ratownik Pola Walki
 • 13-14 październik Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 13-14 październik instruktor Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 13-14 październik instruktor technik linowych w działaniach nieregularnych/kontrterrorystycznych
 • 13-14 październik instruktor walki wręcz/samoobrony
 • 15-16 październik instruktor strzelań bojowych i specjalnych
 • 15-16 październik instruktor taktyki czarnej w działaniach kontrterrorystycznych – k. ZASTRZEŻONY
 • 15-16 październik instruktor ratownictwa pola walki
 • 15-16 październik CLS – Ratownik Pola Walki
 • 15-16 październik Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 15-16 październik instruktor Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 15-16 październik instruktor walki wręcz/samoobrony
 • 15-16 październik instruktor technik linowych w działaniach nieregularnych/kontrterrorystycznych
 • 17-18 październik instruktor strzelań bojowych i specjalnych
 • 17-18 październik instruktor Maritime Firearms Competency – MFCC
 • 17-18 październik zaawanasowany/instruktor taktyki czarnej w działaniach kontrterrorystycznych – k. ZASTRZEŻONY
 • 17-18 październik instruktor ratownictwa pola walki
 • 17-18 październik CLS – Ratownik Pola Walki
 • 17-18 październik Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 17-18 październik instruktor Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 17-18 październik instruktor technik linowych w działaniach nieregularnych/kontrterrorystycznych
 • 17-18 październik instruktor walki wręcz/samoobrony
 • 20-21 październik instruktor taktyki czarnej w działaniach kontrterrorystycznych – k. ZASTRZEŻONY
 • 20-21 październik zaawansowany/instruktor taktyki czarnej w działaniach kontrterrorystycznych – k. ZASTRZEŻONY
 • 20-21 październik instruktor ratownictwa pola walki
 • 20-21 październik CLS – Ratownik Pola Walki
 • 20-21 październik Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 20-21 październik instruktor Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 20-21 październik instruktor strzelań bojowych i specjalnych
 • 20-21 październik instruktor Maritime Firearms Competency – MFCC
 • 20-21 październik instruktor walki wręcz/samoobrony
 • 20-21 październik zaawansowany taktyki czarnej w działaniach kontrterrorystycznych – k. ZASTRZEŻONY
 • 22-23 październik instruktor taktyki czarnej w działaniach kontrterrorystycznych – k. ZASTRZEŻONY
 • 22-23 październik instruktor ratownictwa pola walki
 • 22-23 październik CLS – Ratownik Pola Walki
 • 22-23 październik instruktor Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 22-23 październik instruktor technik linowych w działaniach nieregularnych/kontrterrorystycznych
 • 22-23 październik instruktor strzelań bojowych i specjalnych
 • 22-23 październik instruktor Maritime Firearms Competency – MFCC
 • 22-23 październik instruktor walki wręcz/samoobrony
 • 24-28 październik Special Operations Combat Medic (SOCM)
 • 24-25 październik instruktor technik linowych dla przewodników psów bojowych/ratowniczych
 • 24-25 październik zaawansowany technik linowych dla przewodników psów bojowych/ratowniczych
 • 24-25 październik instruktor ratownictwa pola walki
 • 24-25 październik CLS – Ratownik Pola Walki
 • 24-25 październik instruktor Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 24-25 październik instruktor technik linowych w działaniach nieregularnych/kontrterrorystycznych
 • 24-25 październik instruktor strzelań bojowych i specjalnych
 • 24-25 październik instruktor Maritime Firearms Competency – MFCC
 • 24-25 październik instruktor walki wręcz/samoobrony
 • 27-28 październik instruktor ratownictwa pola walki
 • 27-28 październik CLS – Ratownik Pola Walki
 • 27-28 październik Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 27-28 październik instruktor Tactical Casualty Care – MTCC
 • 27-28 październik instruktor technik linowych w działaniach nieregularnych/kontrterrorystycznych
 • 27-28 październik instruktor strzelań bojowych i specjalnych
 • 27-28 październik instruktor Maritime Firearms Competency – MFCC
 • 27-28 październik instruktor walki wręcz/samoobrony
 • 27-28 październik minersko pirotechniczny – k. ZASTRZEŻONY
 • 29-30 październik instruktor taktyki czarnej w działaniach kontrterrorystycznych – k. ZASTRZEŻONY
 • 29-30 październik instruktor ratownictwa pola walki
 • 29-30 październik CLS – Ratownik Pola Walki
 • 29-30 październik Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 29-30 październik instruktor Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 29-30 październik instruktor technik linowych w działaniach nieregularnych/kontrterrorystycznych
 • 29-30 październik instruktor strzelań bojowych i specjalnych
 • 29-30 październik instruktor Maritime Firearms Competency – MFCC
 • 29-30 październik instruktor walki wręcz/samoobrony

LISTOPAD

 • 1-21 listopad S.E.R.E. C – k. ZASTRZEŻONY
 • 1-2 listopad instruktor strzelań bojowych i specjalnych
 • 1-2 listopad Maritime Firearms Competency – MFCC
 • 1-2 listopad instruktor Maritime Firearms Competency – MFCC
 • 1-2 listopad instruktor ratownictwa pola walki
 • 1-2 listopad CLS – Ratownik Pola Walki
 • 1-2 listopad Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 1-2 listopad instruktor Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 1-2 listopad instruktor technik linowych w działaniach nieregularnych/kontrterrorystycznych
 • 1-2 listopad instruktor walki wręcz/samoobrony
 • 1-2 listopad taktyka czarna w działaniach kontrterrorystycznych – k. ZASTRZEŻONY
 • 3-4 listopad instruktor strzelań bojowych i specjalnych
 • 3-4 listopad Maritime Firearms Competency – MFCC
 • 3-4 listopad instruktor Maritime Firearms Competency – MFCC
 • 3-4 listopad instruktor technik linowych w działaniach nieregularnych/kontrterrorystycznych
 • 3-4 listopad instruktor ratownictwa pola walki
 • 3-4 listopad CLS – Ratownik Pola Walki
 • 3-4 listopad Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 3-4 listopad instruktor Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 3-4 listopad instruktor walki wręcz/samoobrony
 • 5-6 listopad instruktor strzelań bojowych i specjalnych
 • 5-6 listopad instruktor Maritime Firearms Competency – MFCC
 • 5-6 listopad Maritime Firearms Competency – MFCC
 • 5-6 listopad zaawansowany/instruktor taktyki czarnej w działaniach kontrterrorystycznych – k. ZASTRZEŻONY
 • 5-6 listopad instruktor ratownictwa pola walki
 • 5-6 listopad CLS – Ratownik Pola Walki
 • 5-6 listopad Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 5-6 listopad instruktor Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 5-6 listopad instruktor walki wręcz/samoobrony
 • 7-8 listopad instruktor strzelań bojowych i specjalnych
 • 7-8 listopad instruktor Maritime Firearms Competency – MFCC
 • 7-8 listopad instruktor technik linowych w działaniach nieregularnych/kontrterrorystycznych
 • 7-8 listopad instruktor taktyki czarnej w działaniach kontrterrorystycznych – k. ZASTRZEŻONY
 • 7-8 listopad instruktor ratownictwa pola walki
 • 7-8 listopad CLS – Ratownik Pola Walki
 • 7-8 listopad Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 7-8 listopad instruktor Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 7-8 listopad instruktor walki wręcz/samoobrony
 • 9-10 listopad instruktor strzelań bojowych i specjalnych
 • 9-10 listopad instruktor Maritime Firearms Competency – MFCC
 • 9-10 listopad instruktor technik linowych w działaniach nieregularnych/kontrterrorystycznych
 • 9-10 listopad zaawansowany/instruktor taktyki czarnej w działaniach kontrterrorystycznych – k. ZASTRZEŻONY
 • 9-10 listopad instruktor ratownictwa pola walki
 • 9-10 listopad CLS – Ratownik Pola Walki
 • 9-10 listopad Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 9-10 listopad instruktor Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 9-10 listopad instruktor walki wręcz/samoobrony
 • 12-13 listopad instruktor strzelań bojowych i specjalnych
 • 12-13 listopad instruktor Maritime Firearms Competency – MFCC
 • 12-13 listopad instruktor taktyki czarnej w działaniach kontrterrorystycznych – k. ZASTRZEŻONY
 • 12-13 listopad instruktor ratownictwa pola walki
 • 12-13 listopad CLS – Ratownik Pola Walki
 • 12-13 listopad Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 12-13 listopad instruktor Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 12-13 listopad instruktor technik linowych w działaniach nieregularnych/kontrterrorystycznych
 • 12-13 listopad instruktor walki wręcz/samoobrony
 • 15-16 listopad instruktor strzelań bojowych i specjalnych
 • 15-16 listopad instruktor taktyki czarnej w działaniach kontrterrorystycznych – k. ZASTRZEŻONY
 • 15-16 listopad instruktor ratownictwa pola walki
 • 15-16 listopad CLS – Ratownik Pola Walki
 • 15-16 listopad Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 15-16 listopad instruktor Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 15-16 listopad instruktor walki wręcz/samoobrony
 • 15-16 listopad instruktor technik linowych w działaniach nieregularnych/kontrterrorystycznych
 • 17-18 listopad instruktor strzelań bojowych i specjalnych
 • 17-18 listopad instruktor Maritime Firearms Competency – MFCC
 • 17-18 listopad zaawanasowany/instruktor taktyki czarnej w działaniach kontrterrorystycznych – k. ZASTRZEŻONY
 • 17-18 listopad instruktor ratownictwa pola walki
 • 17-18 listopad CLS – Ratownik Pola Walki
 • 17-18 listopad Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 17-18 listopad instruktor Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 17-18 listopad instruktor technik linowych w działaniach nieregularnych/kontrterrorystycznych
 • 17-18 listopad instruktor walki wręcz/samoobrony
 • 19-20 listopad instruktor taktyki czarnej w działaniach kontrterrorystycznych – k. ZASTRZEŻONY
 • 19-20 listopad zaawansowany/instruktor taktyki czarnej w działaniach kontrterrorystycznych – k. ZASTRZEŻONY
 • 19-20 listopad instruktor ratownictwa pola walki
 • 19-20 listopad CLS – Ratownik Pola Walki
 • 19-20 listopad Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 19-20 listopad instruktor Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 19-20 listopad instruktor strzelań bojowych i specjalnych
 • 19-20 listopad instruktor Maritime Firearms Competency – MFCC
 • 19-20 listopad instruktor walki wręcz/samoobrony
 • 19-20 listopad zaawansowany taktyki czarnej w działaniach kontrterrorystycznych – k. ZASTRZEŻONY
 • 21-25 listopad Special Operations Combat Medic (SOCM)
 • 22-23 listopad instruktor taktyki czarnej w działaniach kontrterrorystycznych – k. ZASTRZEŻONY
 • 22-23 listopad instruktor ratownictwa pola walki
 • 22-23 listopad CLS – Ratownik Pola Walki
 • 22-23 listopad instruktor Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 22-23 listopad instruktor technik linowych w działaniach nieregularnych/kontrterrorystycznych
 • 22-23 listopad instruktor strzelań bojowych i specjalnych
 • 22-23 listopad instruktor Maritime Firearms Competency – MFCC
 • 22-23 listopad instruktor walki wręcz/samoobrony
 • 24-25 listopad instruktor technik linowych dla przewodników psów bojowych/ratowniczych
 • 24-25 listopad zaawansowany technik linowych dla przewodników psów bojowych/ratowniczych
 • 24-25 listopad instruktor ratownictwa pola walki
 • 24-25 listopad CLS – Ratownik Pola Walki
 • 24-25 listopad instruktor Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 24-25 listopad instruktor technik linowych w działaniach nieregularnych/kontrterrorystycznych
 • 24-25 listopad instruktor strzelań bojowych i specjalnych
 • 24-25 listopad instruktor Maritime Firearms Competency – MFCC
 • 24-25 listopad instruktor walki wręcz/samoobrony
 • 26-27 listopad instruktor ratownictwa pola walki
 • 26-27 listopad CLS – Ratownik Pola Walki
 • 26-27 listopad Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 26-27 listopad instruktor Tactical Casualty Care – MTCC
 • 26-27 listopad instruktor technik linowych w działaniach nieregularnych/kontrterrorystycznych
 • 26-27 listopad instruktor strzelań bojowych i specjalnych
 • 26-27 listopad instruktor Maritime Firearms Competency – MFCC
 • 26-27 listopad instruktor walki wręcz/samoobrony
 • 26-27 listopad minersko pirotechniczny – k. ZASTRZEŻONY
 • 29-30 listopad instruktor taktyki czarnej w działaniach kontrterrorystycznych – k. ZASTRZEŻONY
 • 29-30 listopad instruktor ratownictwa pola walki
 • 29-30 listopad CLS – Ratownik Pola Walki
 • 29-30 listopad Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 29-30 listopad instruktor Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 29-30 listopad instruktor technik linowych w działaniach nieregularnych/kontrterrorystycznych
 • 29-30 listopad instruktor strzelań bojowych i specjalnych
 • 29-30 listopad instruktor Maritime Firearms Competency – MFCC
 • 29-30 listopad instruktor walki wręcz/samoobrony

GRUDZIEŃ

 • 1-2 grudzień instruktor strzelań bojowych i specjalnych
 • 1-2 grudzień Maritime Firearms Competency – MFCC
 • 1-2 grudzień instruktor Maritime Firearms Competency – MFCC
 • 1-2 grudzień instruktor ratownictwa pola walki
 • 1-2 grudzień CLS – Ratownik Pola Walki
 • 1-2 grudzień Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 1-2 grudzień instruktor Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 1-2 grudzień instruktor technik linowych w działaniach nieregularnych/kontrterrorystycznych
 • 1-2 grudzień instruktor walki wręcz/samoobrony
 • 1-2 grudzień taktyka czarna w działaniach kontrterrorystycznych – k. ZASTRZEŻONY
 • 3-4 grudzień instruktor strzelań bojowych i specjalnych
 • 3-4 grudzień Maritime Firearms Competency – MFCC
 • 3-4 grudzień instruktor Maritime Firearms Competency – MFCC
 • 3-4 grudzień instruktor technik linowych w działaniach nieregularnych/kontrterrorystycznych
 • 3-4 grudzień instruktor ratownictwa pola walki
 • 3-4 grudzień CLS – Ratownik Pola Walki
 • 3-4 grudzień Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 3-4 grudzień instruktor Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 3-4 grudzień instruktor walki wręcz/samoobrony
 • 5-6 grudzień instruktor strzelań bojowych i specjalnych
 • 5-6 grudzień instruktor Maritime Firearms Competency – MFCC
 • 5-6 grudzień Maritime Firearms Competency – MFCC
 • 5-6 grudzień zaawansowany/instruktor taktyki czarnej w działaniach kontrterrorystycznych – k. ZASTRZEŻONY
 • 5-6 grudzień instruktor ratownictwa pola walki
 • 5-6 grudzień CLS – Ratownik Pola Walki
 • 5-6 grudzień Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 5-6 grudzień instruktor Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 5-6 grudzień instruktor walki wręcz/samoobrony
 • 7-8 grudzień instruktor strzelań bojowych i specjalnych
 • 7-8 grudzień instruktor Maritime Firearms Competency – MFCC
 • 7-8 grudzień instruktor technik linowych w działaniach nieregularnych/kontrterrorystycznych
 • 7-8 grudzień instruktor taktyki czarnej w działaniach kontrterrorystycznych – k. ZASTRZEŻONY
 • 7-8 grudzień instruktor ratownictwa pola walki
 • 7-8 grudzień CLS – Ratownik Pola Walki
 • 7-8 grudzień Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 7-8 grudzień instruktor Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 7-8 grudzień instruktor walki wręcz/samoobrony
 • 10-11 grudzień instruktor strzelań bojowych i specjalnych
 • 10-11 grudzień instruktor Maritime Firearms Competency – MFCC
 • 10-11 grudzień instruktor technik linowych w działaniach nieregularnych/kontrterrorystycznych
 • 10-11 grudzień zaawansowany/instruktor taktyki czarnej w działaniach kontrterrorystycznych – k. ZASTRZEŻONY
 • 10-11 grudzień instruktor ratownictwa pola walki
 • 10-11 grudzień CLS – Ratownik Pola Walki
 • 10-11 grudzień Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 10-11 grudzień instruktor Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 10-11 grudzień instruktor walki wręcz/samoobrony
 • 12-13 grudzień instruktor strzelań bojowych i specjalnych
 • 12-13 grudzień instruktor Maritime Firearms Competency – MFCC
 • 12-13 grudzień instruktor taktyki czarnej w działaniach kontrterrorystycznych – k. ZASTRZEŻONY
 • 12-13 grudzień instruktor ratownictwa pola walki
 • 12-13 grudzień CLS – Ratownik Pola Walki
 • 12-13 grudzień Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 12-13 grudzień instruktor Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 12-13 grudzień instruktor technik linowych w działaniach nieregularnych/kontrterrorystycznych
 • 12-13 grudzień instruktor walki wręcz/samoobrony
 • 12-16 grudzień Special Operations Combat Medic (SOCM)
 • 15-16 grudzień instruktor strzelań bojowych i specjalnych
 • 15-16 grudzień instruktor taktyki czarnej w działaniach kontrterrorystycznych – k. ZASTRZEŻONY
 • 15-16 grudzień instruktor ratownictwa pola walki
 • 15-16 grudzień CLS – Ratownik Pola Walki
 • 15-16 grudzień Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 15-16 grudzień instruktor Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 15-16 grudzień instruktor walki wręcz/samoobrony
 • 15-16 grudzień instruktor technik linowych w działaniach nieregularnych/kontrterrorystycznych
 • 17-18 grudzień instruktor strzelań bojowych i specjalnych
 • 17-18 grudzień instruktor Maritime Firearms Competency – MFCC
 • 17-18 grudzień zaawanasowany/instruktor taktyki czarnej w działaniach kontrterrorystycznych – k. ZASTRZEŻONY
 • 17-18 grudzień instruktor ratownictwa pola walki
 • 17-18 grudzień CLS – Ratownik Pola Walki
 • 17-18 listopad grudzień Tactical Casualty Care – MTCC
 • 17-18 grudzień instruktor Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 17-18 grudzień instruktor technik linowych w działaniach nieregularnych/kontrterrorystycznych
 • 17-18 grudzień instruktor walki wręcz/samoobrony
 • 19-20 grudzień instruktor taktyki czarnej w działaniach kontrterrorystycznych – k. ZASTRZEŻONY
 • 19-20 grudzień zaawansowany/instruktor taktyki czarnej w działaniach kontrterrorystycznych – k. ZASTRZEŻONY
 • 19-20 grudzień instruktor ratownictwa pola walki
 • 19-20 grudzień CLS – Ratownik Pola Walki
 • 19-20 grudzień Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 19-20 grudzień instruktor Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 19-20 grudzień instruktor strzelań bojowych i specjalnych
 • 19-20 grudzień instruktor Maritime Firearms Competency – MFCC
 • 19-20 grudzień instruktor walki wręcz/samoobrony
 • 19-20 grudzień zaawansowany taktyki czarnej w działaniach kontrterrorystycznych – k. ZASTRZEŻONY
 • 22-23 grudzień instruktor taktyki czarnej w działaniach kontrterrorystycznych – k. ZASTRZEŻONY
 • 22-23 grudzień instruktor ratownictwa pola walki
 • 22-23 grudzień CLS – Ratownik Pola Walki
 • 22-23 grudzień instruktor Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 22-23 grudzień instruktor technik linowych w działaniach nieregularnych/kontrterrorystycznych
 • 22-23 grudzień instruktor strzelań bojowych i specjalnych
 • 22-23 grudzień instruktor Maritime Firearms Competency – MFCC
 • 22-23 grudzień instruktor walki wręcz/samoobrony
 • 27-28 grudzień instruktor ratownictwa pola walki
 • 27-28 grudzień CLS – Ratownik Pola Walki
 • 27-28 grudzień instruktor walki wręcz/samoobrony
 • 27-28 grudzień instruktor strzelań bojowych i specjalnych
 • 27-28 grudzień instruktor technik linowych w działaniach nieregularnych/kontrterrorystycznych
 • 27-28 grudzień instruktor taktyki czarnej w działaniach kontrterrorystycznych – k. ZASTRZEŻONY
 • 27-28 grudzień instruktor Maritime Firearms Competency – MFCC
 • 27-28 grudzień Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 29-30 grudzień instruktor taktyki czarnej w działaniach kontrterrorystycznych – k. ZASTRZEŻONY
 • 29-30 grudzień instruktor ratownictwa pola walki
 • 29-30 grudzień CLS – Ratownik Pola Walki
 • 29-30 grudzień Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 29-30 grudzień instruktor Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 29-30 grudzień instruktor technik linowych w działaniach nieregularnych/kontrterrorystycznych
 • 29-30 grudzień instruktor strzelań bojowych i specjalnych
 • 29-30 grudzień instruktor Maritime Firearms Competency – MFCC
 • 29-30 grudzień instruktor walki wręcz/samoobrony
 • 30-31 grudzień instruktor technik linowych w ratownictwie wysokościowym
 • 30-31 grudzień zaawansowany technik linowych dla przewodników psów bojowych/ratowniczych
 • 30-31 grudzień instruktor ratownictwa pola walki
 • 30-31 grudzień CLS – Ratownik Pola Walki
 • 30-31 grudzień instruktor Maritime Tactical Casualty Care – MTCC
 • 30-31 grudzień instruktor technik linowych w działaniach nieregularnych/kontrterrorystycznych
 • 30-31 grudzień instruktor strzelań bojowych i specjalnych
 • 30-31 grudzień instruktor Maritime Firearms Competency – MFCC
 • 30-31 grudzień instruktor walki wręcz/samoobrony
 • 30-31 grudzień minersko pirotechniczny – k. ZASTRZEŻONY

Zgłoszenia proszę kierować tel. +48 575-435-343 lub sekretariat@zpwir.edu.pl