Zakład Pola Walki i Ratownictwa prowadzi badania naukowe i rozwojowe w dziedzinie nauk o bezpieczeństwie (także na zlecenie podmiotów indywidualnych)