Zakład Pola Walki i Ratownictwa posiada wykwalifikowaną kadrę (także z doświadczeniem bojowym) w tym z Wojsk Specjalnych. W dziedzinie naukowej współpracuje m.in. z profesorami Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Dyrektor, Główny Specjalista w ZPWiR Wojciech Depa:

kadra
 • specjalista ds. wojskowych, wykładowca
 • instruktor specjalności wojskowych
 • autor/współautor serii podręczników dla Sił Zbrojnych RP:

„Modus operandi sił specjalnych: Tom I. Taktyka linowa i wspinaczkowa; Tom II. Taktyka minersko-pirotechniczna; Tom III. Taktyka spadochronowa; Tom IV. Taktyka czerwona (wyd.1,2); Tom V. Taktyka strzelecka (wyd.1,2); Tom VI. Taktyka zielona; Tom VII. Taktyka walki wręcz; Tom VIII. Taktyka konna”

 • ratownik medyczny
 • doktorant Wydziału Prawa
 • autor publikacji książkowych z zakresu prawa oraz sportu
 • m.in. pięściarz zawodowy, trener boksu, skoczek spadochronowy
 • na Wydziale Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Narodowego oraz Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu wykłada/prowadzi ćwiczenia/konwersatoria m.in. z przedmiotów:
  - "Działania medyczne w warunkach terroryzmu"
  - "Strzelanie bojowe i specjalne"
  - "Techniki linowe i ratownictwo górskie"
  - "Wychowanie fizyczne sporty obronne"
  - "Techniki samoobrony dla ratowników medycznych"

Współpraca - specjaliści

 

ppłk Mariusz Sikora

 • pracownik naukowo-dydaktyczny w Akademii Sztuki Wojennej
 • specjalista ds. wojskowych
 • były kierownik Cyklu Taktyki w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu
 • były wykładowca w Zakładzie Działań Połączonych Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu
 • doktorant na Wydziale Zarządzania Informatyki i Finansów UE we Wrocławiu
 • autor artykułów naukowych m.in. "Organizacja i realizacja zadań medycznych podczas działań nieregularnych"
 • współautor podręcznika "Modus operandi sił specjalnych. Tom VI. Taktyka zielona"

 

mjr Andrzej Blacha

 • specjalista ds. wojskowych, działań specjalnych
 • instruktor Pionu Szkolenia Dowództwa Wojsk Specjalnych
 • m.in. starszy instruktor-ratownik TOPR
 • instruktor technik linowych z użyciem śmigłowca
 • instruktor nurkowania
 • śmigłowcowy ratownik morski
 • doświadczenie bojowe w operacjach Medevac, Casevac, Combat SAR w (...)
 • misje bojowe: Islamska Republika Afganistanu oraz inne (...)
 • za zasługi dla kraju wielokrotnie odznaczany
 • prowadzi certyfikowane kursy z zakresu: techniki linowe w ratownictwie wysokościowym, techniki linowe z wykorzystaniem śmigłowca
 • kontakt: e-mail: blaszka@topr.pl tel. +48 607-112-068

mjr Wojciech Jagielski

 • specjalista ds. wosjkowych, strzelań dalekodystansowych
 • jest jednym z prekursorów strzelectwa precyzyjnego w polskich Siłach Zbrojnych
 • zorganizował i prowadził jedyny w Polsce ośrodek szkolący strzelców wyborowych/snajperów
 • pełnił służbę m.in. na stanowisku Komendanta Ośrodka Szkolenia Strzelców Wyborowych w CSAiU w Toruniu
 • m.in. Kierownik Cyklu Szkolenia Strzelców Wyborowych
 • doświadczenie bojowe: Irak IV i VIII zmiana
 • za zasługi dla kraju wielokrotnie odznaczany
 • prowadzi certyfikowane kursy z zakresu strzelań dalekodystansowych
 • współtwórca podręcznika "Modus operadni sił specjalnych. Tom V. Taktyka strzelecka"
 • kontakt: e-mail: jagielski@hvt.com.pl tel. +48 793-757-737

por. Piotr Stalpiński

 • specjalista ds. wojskowych
 • instruktor strzelań bojowych i praktycznych
 • instruktor ratownictwa pola walki
 • instruktor strzelań długodystansowych
 • współtwórca podręcznika "Modus operandi sił specjalnych. Tom V. Taktyka strzelecka"
 • kontakt: e-mail: zpwir.stalpinski@gmail.com tel. +48 663-938-277

dr ppor. rez. Piotr (...) "W"

 • specjalista ds. rozpoznania, terenoznastwa wojskowego i geostrategii
 • instruktor strzelań bojowych i specjalnych
 • wykładowca akademicki
 • autor ponad 60 publikacji naukowych i ekspertyz w tym z dziedziny nauk strategiczno-wojskowych
 • skoczek spadochronowy
 • doktor nauk strategiczno-wojskowych
 • doktor geografii wojennej

ppor. lek. Katarzyna Piotrowska

 • absolwentka Collegium Medicum UJ i AWL
 • instruktor ratownictwa pola walki
 • obszar zainteresowań: psychologia pola walki i stres bojowy
 • kurs technik linowych w ratownictwie wysokościowym
 • kurs technik linowych z wykorzystaniem śmigłowca w ewakuacji taktycznej
 • kurs ratownictwa na wodach szybkopłynących
 • kontakt e-mail: zpwir.piotrowska@gmail.com

 

ppor. Wojciech S.

 • specjalista ds. wojskowych
 • instruktor ratownictwa pola walki
 • instruktor strzelań bojowych i specjalnych
 • instruktor technik linowych w działaniach nieregularnych/antyterrorystycznych
 • mł. spec. technik linowych z wykorzystaniem śmigłowca w działaniach specjalnych
 • kurs lądowe działania specjalne
 • służba m.in. (...)
 • kontakt e-mail: zpwir.s@gmail.com 

st.sierż. Grzegorz Gąstoł

 • specjalista ds. wojskowych
 • specjalista ds. bezpieczeństwa morskiego - Maritime Security Officer
 • instruktor strzelań bojowych i specjalnych
 • skoczek spadochronowy WPD i US ARMY
 • doświadczenie bojowe: Bośnia i Hercegowina I, II, III, XIII, XIV, Irak II, Afganistan II, V, X, XI
 • za załugi dla kraju wielokrotnie odznaczany
 • kontakt: e-mail: zpwir.gastol@gmail.com tel. +48 508-124-608

sierż. Wojciech Adamowski

 • specjalista ds. ochrony osobistej, wywiadu osobowego, rozpoznania
 • instruktor strzelań bojowych i praktycznych
 • służba m.in. Biuro Ochrony Rządu, Komenda Stołeczna Policji
 • absolwent kursu oficerskiego WSOWL
 • kontakt: e-mail: zpwir.adamowski@gmail.com tel. +48 501-236-865

sierż. Szymon (...) "Gyver"

 • specjalista ds. rozpoznania
 • instruktor strzelań bojowych i specjalnych
 • instruktor wyszkolenia strzeleckiego (sportowego, bojowego, obronnego, taktycznego)
 • instruktor samoobrony
 • 1 dan w Kempo Combat
 • 2 kyu w Kempo Full Contact
 • 2 kyu w Kempo Tai Jutsu (zawodnik z 10-letnim stażem)
 • ratownik pola walki
 • służba m.in. Straż Graniczna 
 • kontakt: e-mail: zpwir.gyver@gmail.com tel. +48 501-949-567

nadkom. Mirosław S. (...)

 • 21-letnie doświadczenie bojowe
 • przez 10 lat pełnił funkcję dowódcy Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji
 • instruktor taktyk i technik antyterrorystycznych
 • specjalista rozpoznania minersko-pirotechnicznego
 • kontakt: e-mail: zpwir.miroslaw@gmail.com 

 

Jan Dzięcioł "Dziobak"

 • specjalista ds. walki z terroryzmem
 • specjalista z Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji
 • prowadzi certyfikowane szkolenia dla Sił Zbrojnych i Policji z zakresu:

- taktyki minersko-pirotechnicznej

- pirotechnicznego rozpoznania obiektu

- taktyki antypodsłuchowej

- ochrony VIP

 • prowadzi zawodowe przygotowanie do egzaminu dla osób ubiegających się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
 • kontakt: tel. +48 692-465-666

kpr. Jakub Maciszewski

 • specjalista ds. rozpoznania inżynieryjnego
 • ratownik medyczny
 • instruktor ratownictwa pola walki
 • instruktor strzelań bojowych i specjalnych
 • instruktor technik linowych w ratownictwie wysokościowym
 • kurs ratownika współdziałającego z SAR
 • służba m.in. w CSWIiCh
 • kontakt e-mail: zpwir.maciszewski@gmail.com 

szer. Marcin Skrzypiński "Skrzypek"

 • specjalista ds. działań ratowniczych wysokogórskich z użyciem technik linowych
 • instruktor technik linowych w ratownictwie wysokościowym
 • instruktor wspinaczki sportowej
 • ratownik
 • służba: m.in. 22 Brygada Piechoty Górskiej (obecnie: 22 Karpacki Batalion Piechoty Górskiej)
 • kontakt: e-mail: zpwir.skrzypek@gmail.com tel. +48 533-676-319

dr inż. Szymon Polaszczyk

 • Wiceprezes Małopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego
 • instruktor strzelectwa sportowego
 • wielokrotny złoty medalista Mistrzostw Polski w strzelectwie sportowym
 • wielokrotny medalista międzynarodowych zawodów strzeleckich
 • specjalista w broni krótkiej
 • prowadzi kursy podstawowe oraz instruktorskie w strzelectwie sportowym
 • przygotowuje do egzaminów na patent strzelecki Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego
 • wykładowca na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie KA im.A.F.Modrzewskiego
 • trener Sekcji Strzeleckiej TS Wisła Kraków
 • zawodnik strzelectwa sportowego z 25-letnim stażem
 • wychowawca medalistów Mistrzostw Europy oraz Mistrzostw Polski
 • nagrodzony przez Ministra Sportu za sukcesy podopiecznych na arenie międzynarodowej
 • odznaczony przez Prezydenta Miasta Krakowa "Honoris Gratia" za działalność na rzecz sportu
 • sędzia klasy Państwowej PZSS w strzelaniach pistoletowych i karabinowych
 • kontakt: e-mail: szympol@poczta.fm  tel. +48 600-810-756

prof.nadzw. dr hab. n med. Mikołaj Spodaryk

 • prodziekan Wydziału Zdrowia i Nauk Medycznych Krakowskiej Akademii
 • pracownik naukowo-dydaktyczny Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • współtwórca podręcznika "Modus operandi sił specjalnych. Tom IV. Taktyka czerwona"
 • autor wielu publikacji naukowych

dr n. med. Teresa Róg

 • wykładowca Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • wykładowca Krakowskiej Akademii Wydziału Zdrowia i Nauk Medycznych
 • specjalista neurolog

dr n. med. Elżbieta Grochowska

 • wykładowca Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • wykładowca Krakowskiej Akademii Wydziału Zdrowia i Nauk Medycznych

mgr Jakub Grochowski

 • założyciel kierunku Ratwonictwo Medyczne na Wydziale Zdrowia i Nauk Medycznych KA im.A.F.Modrzewskiego 
 • wykładowca-instruktor
 • wykładane przedmioty:

- Medyczne czynności ratunkowe

- Podstawy medycznych czynności ratunkowych

- Medyczne czynności ratunkowe w urazach

 • kierownik Zespołów Wyjazdowych Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego
 • pełnomocnik Dziekana ds. praktyk zawodowych
 • doświadczenie zawodowe: 

- ratownik medyczny w Centrum Urazowym Medycyny Ratunkowej i Katastrof Uniwersytetu Jagiellońskiego

- ratownik medyczny w Zespołach Ratownictwa Medycznego

- intensywna terapia kardiochirurgiczna Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego

mgr Agnieszka Jękot - Szef Wydziału Prawnego 

 • radca prawny (aplikacja radcowska w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie)
 • wykładowca w ZPWiR (wykłada prawo karne, prawo cywilne, prawo pracy, ustawy dot. ochrony osób i mienia)
 • kontakt: tel. +48 796-393-093
 • doświadczenie zawodowe:

- obsługa prawna firm, fundacji, stowarzyszeń

- porady prawne w ramach realizacji projektu Ministerstwa Sprawiedliwości