Depa W., Bieniek M. jr, Modus operandi sił specjalnych. Tom V.
Taktyka strzelecka. wyd.2, ZPWiR 2018


Książka powstała przy współpracy specjalistów Jednostki
Wojskowej GROM oraz instruktorów
Ośrodka Szkolenia Strzelców Wyborowych CSAiU w Toruniu.
Książkę można zakupić kierując zamówienie na adres
e-mail:sekretariat@zpwir.edu.pl 
tel.: +48 575 435 343
lub
e-mail: biuro@technet.krakow.pl tel.: +48 601 441 26
Książka:

- ilość stron: 556
- oprawa: twarda
- papier: kreda
- ilość zdjęć: 572
- format: B5 

Taktyka czerwona okladka nowa 1 x7Depa W., Modus operandi sił specjalnych. Tom IV. Wyd.2.Taktyka czerwona, Kraków 2016

Książka powstała przy współpracy Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych, instruktorów: SPAP, 
wojsk powietrzno-desantowych, Sił Powietrznych RP, TOPR, profesorów medycyny Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagiellońskiego, lekarzy wojskowych, Instytutu Ratownictwa na Wodach Górskich i Powodziowych.

Książkę można zakupić kierując zamówienie na adres:
e-mail:biuro@taktycznymedical.pl 
tel.: +48 748-369-114
lub
e-mail: sekretariat@zpwir.edu.pl
tel.: +48 575 435 343  
Książka:
- ilość stron: 494
- oprawa: twarda
- papier: kreda (mat)
- ilość zdjęć: 631 (kolor)
- format: B5

Taktyka strzelecka okladka miekkaDepa W., Modus operandi sił specjalnych. Tom V. Taktyka strzelecka, Kraków 2014

Książka powstała przy współpracy specjalistów Jednostki Wojskowej GROM oraz instruktorów
Ośrodka Szkolenia Strzelców Wyborowych CSAiU w Toruniu.
Książkę można zakupić kierując zamówienie na adres:
e-mail: sekretariat@zpwir.edu.pl
tel.: +48 575 435 343
lub
e-mail: biuro@technet.krakow.pl
tel.: +48 601 441 267
Książka:
- ilość stron: 426
- oprawa: twarda
- papier: kreda (mat)
- ilość zdjęć: 525 (kolor)
- format: B5 Uwaga: Nakład całkowicie wyczerpany.

Taktyka czerwona okladkaDepa W., Modus operandi sił specjalnych. Tom IV. Taktyka czerwona, Kraków 2013

Książka powstała przy współpracy Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych, instruktorów:
SPAP, wojsk powietrzno-desantowych, Sił Powietrznych RP, TOPR, profesorów medycyny
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, lekarzy wojskowych,
Instytutu Ratownictwa na Wodach Górskich i Powodziowych.

Książkę można zakupić kierując zamówienie na adres:
Uwaga: Nakład całkowicie wyczerpany.

 

 

 

 

 

 

okładka techniki linoweDepa W., Modus operandi sił specjalnych. Tom I. Taktyka linowa i wspinaczkowa, Kraków 2012

Książka powstała przy pomocy i współpracy Dowództwa Wojsk Specjalnych oraz
najwyższej klasy specjalistów – instruktorów WSpec oraz TOPR.

Książkę można zakupić kierując zamówienie na adres:
e-mail: biuro@technet.krakow.pl
tel.: +48 601 441 267
Książka:
- ilość stron: 496
- oprawa: miękka
- papier: offset
- ilość zdjęć: 569 (czarno białe)
- format: A4

 

 

 

tom IIDepa W., Modus operandi sił specjalnych. Tom II. Taktyka minersko-pirotechniczna, Kraków 2011

Książka ma klauzulę „zastrzeżone”. Książkę tę mieli prawo zakupić wyłącznie żołnierze/funkcjonariusze.
Wszystkie książki mają sygnaturę oraz imiennego dysponenta. Nie mogą być w jakikolwiek sposób powielane,
odsprzedawane ani udostępniane osobom nie posiadającym poświadczenia bezpieczeństwa i dopuszczenia do 
informacji niejawnych pod groźbą odpowiedzialności karnej.

Książkę można zakupić kierując zamówienie na adres:
Uwaga: Nakład całkowicie wyczerpany.

 

 

 

 

 

 

Ratownictwo z powietrza w TatrachMateja W., Ratownictwo z powietrza w Tatrach, Katowice 2013

Książka napisana przez zawodowego ratownika TOPR, specjalistę ds. Ratownictwa Śmigłowcowego TOPR.
Książkę można zakupić kierując zamówienie na adres:
e-mail: biuro@stapis.com.pl
tel.: +48 (32) 206 86 41

 

 

 

 

 

 

 

 

Książki serii „Modus operandi sił specjalnych“ znajdują się m.in. w:

 • JW GROM
 • JWK Lubliniec
 • JW Agat
 • JW NIL
 • Dowództwie Komponencie Wojsk Specjalnych
 • 18 batalionie powietrzno-desantowym w Bielsku-Białej
 • 2 Pułku Rozpoznawczym z Hrubieszowie
 • Biurze Ochrony Rządu
 • Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu
 • Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu
 • Zakładzie Szkoleń Specjalnych - Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Samodzielnych Pododdziałach Antyterrorystycznych Policji (niektórych jednostkach)
 • uczelniach cywilnych kierunków Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Bezpieczeństwo Narodowe, Medycyna, Ratownictwo Medyczne
 • Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Szkole Aspirantów PSP w Krakowie
 • Bibliotece Uniwersytetu Jagiellońskiego