Zakład Pola Walki i Ratownictwa posiada wykwalifikowaną kadrę z doświadczeniem bojowym w tym z Wojsk Specjalnych. W dziedzinie naukowej współpracuje m.in. z profesorami Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Dyrektor, starszy specjalista w ZPWiR Wojciech Depa:

 • specjalista ds. wojskowych
 • instruktor specjalności wojskowych
 • autor/współautor serii podręczników dla Sił Zbrojnych RP:

„Modus operandi sił specjalnych: Tom I. Taktyka linowa i wspinaczkowa; Tom II. Taktyka minersko-pirotechniczna; Tom III. Taktyka spadochronowa; Tom IV. Taktyka czerwona (wyd.1,2); Tom V. Taktyka strzelecka (wyd.1,2); Tom VI. Taktyka zielona; Tom VII. Taktyka walki wręcz; Tom VIII. Taktyka konna”

 • ratownik medyczny, doktorant
 • m.in. pięściarz zawodowy, trener boksu, skoczek spadochronowy
 • wykładowca na Wydziale Bezpieczeństwa oraz Wydziale Lekarskim

Specjaliści

płk rez. dr n.med. Tomasz Wolny

 • Główny specjalista ratownictwa pola walki ZPWiR
 • chirurg
 • skoczek spadochronowy WPD
 • pełnił służbę m.in. na stanowisku:
  • Szef Służby Zdrowia 6 brygady desantowo-szturmowej
  • Szef zespołu oficerów Służby Zdrowia Wielonarodowego Teatru Działań przy Sztabie Generalnym WP
 • doświadczenie bojowe:
  • UNIFIL (Liban) Szef grupy szybkiego reagowania, dyżury w Heli MedEvac Team
  • UNDOF (Syria) Szef Służby Zdrowia Kwatery Głównej
  • SFOR (Bośnia) Członek grupy negocjacyjnej
  • MND CS (Kuwejt, Irak) V zmiana: Członek grupy rekonesansowej
  • MND CS (Irak) I zmiana: Szef służby zdrowia Wielonarodowej Dywizji  Środkowo-Południowej
  • MND CS (Irak) IX zmiana: Członek grupy inspekcyjnej Sztabu Generalnego WP
 • kursy i staże zagraniczne:
  • staż kliniczny w La Alianza Mataronense, Matarò, Hiszpania
  • International Support Staff Officers Course: Sessvollmoen, Norwegia
  • staż w Szefostwie Służby Zdrowia Bundeswehry: Bonn, Leer, Weiβenfels
  • Joint Medical Planners Course, NATO School Oberammergau, Niemcy
  • 4th meeting of the French Military Medical Service on medical support during deployment: Military Medical School of Lyon – Bron
 • autor publikacji naukowych o tematyce medyczno-sądowej
 • pracownik etatowy Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie
 • współautor podręcznika „Wypadki drogowe – Vademecum Biegłego sądowego”
 • biegły sądowy z zakresu medycyny wypadkowej
 • języki obce: włoski, angielski, francuski, rosyjski

mjr (…) “Blaszka”

 • specjalista ds. wojskowych, działań specjalnych
 • instruktor Pionu Szkolenia Dowództwa Wojsk Specjalnych
 • m.in. starszy instruktor-ratownik TOPR
 • instruktor technik linowych z użyciem śmigłowca
 • instruktor nurkowania
 • śmigłowcowy ratownik morski
 • doświadczenie bojowe w operacjach Medevac, Casevac, Combat SAR w (…)
 • misje bojowe: Islamska Republika Afganistanu oraz inne (…)
 • za zasługi dla kraju wielokrotnie odznaczany
 • prowadzi certyfikowane kursy z zakresu: techniki linowe w ratownictwie wysokościowym, techniki linowe z wykorzystaniem śmigłowca
 • kontakt: e-mail: blaszka@topr.pl

mjr Wojciech Jagielski

 • specjalista ds. wosjkowych, strzelań dalekodystansowych
 • jest jednym z prekursorów strzelectwa precyzyjnego w polskich Siłach Zbrojnych
 • zorganizował i prowadził jedyny w Polsce ośrodek szkolący strzelców wyborowych/snajperów
 • pełnił służbę m.in. na stanowisku Komendanta Ośrodka Szkolenia Strzelców Wyborowych w CSAiU w Toruniu
 • m.in. Kierownik Cyklu Szkolenia Strzelców Wyborowych
 • doświadczenie bojowe: Irak IV i VIII zmiana
 • za zasługi dla kraju wielokrotnie odznaczany
 • prowadzi certyfikowane kursy z zakresu strzelań dalekodystansowych
 • współtwórca podręcznika “Modus operadni sił specjalnych. Tom V. Taktyka strzelecka”
 • kontakt: e-mail: jagielski@hvt.com.pl tel. +48 793-757-737

kpt. dr (…) “Honzo”

 • specjalista ds. nurkowań jaskiniowych i technicznych (24-letnie doświadczenie)
 • nurek jaskiniowy, grotołaz, były zawodnik Kadry Narodowej Polski w alpinizmie jaskiniowym
 • odkrywca ponad 2km zalanych jaskiń w różnych rejonach świata
 • kierownik wielu wypraw eksploracyjnych objętych patronatem National Geographic i Discovery
 • instruktor w stopniu M2 nurkowania rekreacyjnego, technicznego, jaskiniowego KDP CMAS
 • instruktor SPELEOnurkowania
 • ponad 1500 nurkowań w tym ponad 500 jaskiniowych
 • doktor fizjologii nurkowania
 • autor publikacji naukowych i popularnonaukowych o tematyce nurkowej
 • wykładowca akademicki
 • prowadzi certyfikowane kursy nurkowe KDP CMAS
 • kontakt: e-mail: honzo@o2.pl

pil. Piotr (…)

 • instruktor śmigłowcowy na wszystkie typy śmigłowców
 • realizuje najbardziej skomplikowane operacje śmigłowcowe
 • ponad 3500 godzin nalotu
 • zabezpiecza szkolenia specjalne o najwyższym poziomie trudności i ryzyka
 • kontakt: e-mail: sekretariat@zpwir.edu.pl

pil. Dawid (…)

dr por. rez. Piotr (…) “W”

 • specjalista ds. rozpoznania, terenoznastwa wojskowego i geostrategii
 • instruktor strzelań bojowych i specjalnych
 • wykładowca akademicki
 • autor ponad 60 publikacji naukowych i ekspertyz w tym z dziedziny nauk strategiczno-wojskowych
 • skoczek spadochronowy
 • doktor nauk strategiczno-wojskowych
 • doktor geografii wojennej

por. lek. (…) “Wolna”

 • absolwentka Collegium Medicum UJ i AWL
 • instruktor ratownictwa pola walki
 • obszar zainteresowań: psychologia pola walki i stres bojowy
 • kurs technik linowych w ratownictwie wysokościowym
 • kurs technik linowych z wykorzystaniem śmigłowca w ewakuacji taktycznej
 • kurs ratownictwa na wodach szybkopłynących

ppor. Wojciech (…)

 • specjalista ds. wojskowych
 • instruktor ratownictwa pola walki
 • instruktor strzelań bojowych i specjalnych
 • instruktor technik linowych w działaniach nieregularnych/antyterrorystycznych
 • mł. spec. technik linowych z wykorzystaniem śmigłowca w działaniach specjalnych
 • kurs lądowe działania specjalne
 • służba m.in. (…)
 • kontakt e-mail: zpwir.s@gmail.com 

chor. (…) “Greg”

 • specjalista ds. wojskowych
 • specjalista ds. bezpieczeństwa morskiego – Maritime Security Officer
 • instruktor strzelań bojowych i specjalnych
 • skoczek spadochronowy WPD i US ARMY
 • doświadczenie bojowe: Bośnia i Hercegowina I, II, III, XIII, XIV, Irak II, Afganistan II, V, X, XI
 • za zasługi dla kraju wielokrotnie odznaczany
 • kontakt: e-mail: (…)

mł. chor. Piotr (…)

 • specjalista ds. Bezpieczeństwa Publicznego
 • specjalista ds. Organizacji i Nadzoru systemu Państwowego Ratownictwa
 • instruktor technik linowych z użyciem śmigłowca
 • ratownik medyczny
 • ratownik pola walki
 • instruktor ratownictwa pola walki
 • płetwonurek, sternik motorowodny
 • służba m.in. Straż Graniczna, ABW Kontrwywiad
 • kontakt: zpwir.piotr@gmail.com

sierż. (…) “Mocny”

 • specjalista ds. ochrony osobistej, wywiadu osobowego, rozpoznania
 • instruktor strzelań bojowych i specjalnych
 • służba m.in. Biuro Ochrony Rządu, Komenda Stołeczna Policji
 • absolwent kursu oficerskiego WSOWL

sierż. (…) “Gyver”

 • specjalista ds. rozpoznania
 • instruktor strzelań bojowych i specjalnych
 • instruktor wyszkolenia strzeleckiego (sportowego, bojowego, obronnego, taktycznego)
 • instruktor samoobrony
 • 1 dan w Kempo Combat
 • 2 kyu w Kempo Full Contact
 • 2 kyu w Kempo Tai Jutsu (zawodnik z 10-letnim stażem)
 • ratownik pola walki
 • służba m.in. Straż Graniczna 
 • kontakt: e-mail: zpwir.gyver@gmail.com

nadkom. Mirosław S. (…)

 • 21-letnie doświadczenie bojowe
 • przez 10 lat pełnił funkcję d-cy Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji
 • instruktor taktyk i technik antyterrorystycznych
 • instruktor technik linowych z użyciem śmigłowca
 • specjalista rozpoznania minersko-pirotechnicznego
 • kontakt: e-mail: zpwir.miroslaw@gmail.com 

asp.sztab. (…) “Dziobak”

 • specjalista ds. walki z terroryzmem
 • specjalista z Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji
 • instruktor technik linowych z użyciem śmigłowca
 • instruktor strzelań bojowych i specjalnych
 • instruktor minerstwa i pirotechniki
 • biegły sądowy w zakresie minerstwa i pirotechniki
 • prowadzi kursy Kwalifikowanego Pracownika Ochrony
 • biegły sądowy z zakresu minerstwa i pirotechniki
 • kurs Explosive Incident Countermeasures w USA
 • kurs Bomb Technicians and Investigators w USA
 • kurs neutralizacji materiałów i urządzeń wybuchowych pod wodą
 • kurs neutralizacji ładunków wybuchowych w obszarze wód
 • uprawnienia do samodzielnego kierowania pracami przy użyciu bojowych środków min.-pirotech.

asp. (…) “Stolar”

 • specjalista ds. walki z terroryzmem
 • instruktor technik linowych z użyciem śmigłowca
 • instruktor strzelań bojowych i specjalnych
 • instruktor Tasera
 • instruktor taktyk i technik kontrterrorystycznych
 • ratownik medyczny, paramedyk
 • płetwonurek
 • służba Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji
 • kotakt: zpwir.stolar@gmail.com

sierż. (…) “Student”

 • specjalista ds. ratownictwa taktycznego
 • instruktor ratownictwa pola walki
 • instruktor strzelań bojowych i specjalnych
 • dyplomowany ratownik medyczny
 • ratownik pola walki
 • kurs działań kontrterrorystycznych na wodzie z użyciem łodzi typu RIB
 • kurs technik linowych z wykorzystaniem śmigłowca w działaniach kontrterrorystycznych
 • kurs technik linowych z wykorzystaniem śmigłowca w ratownictwie taktycznym
 • kurs technik linowych w ratownictwie wysokościowym
 • absolwent m.in.: Akademii Obrony Narodowej w Warszawie
 • staż zawodowy: USA

2B2 (…)

 • specjalizacja: lądowe działania specjalne
 • ratownik
 • instruktor strzelań bojowych i specjalnych
 • instruktor technik linowych w działaniach kontrterrorystycznych
 • instruktor technik linowych w ratownictwie wysokościowym
 • instruktor technik linowych z użyciem śmigłowca
 • skoczek spadochronowy
 • przewodnik psa bojowego
 • służba w (…)

Pies bojowy – przewodnik 2B2

 

2B3 (…)

 • specjalizacja: lądowe działania specjalne
 • ratownik
 • instruktor strzelań bojowych i specjalnych
 • instruktor technik linowych w działaniach kontrterrorystycznych
 • instruktor technik linowych w ratownictwie wysokościowym
 • instruktor technik linowych z użyciem śmigłowca
 • skoczek spadochronowy
 • przewodnik psa bojowego
 • służba w (…)

Pies bojowy – przewodnik 2B3

kpr. Jakub (…)

 • specjalista ds. rozpoznania inżynieryjnego
 • ratownik medyczny
 • instruktor ratownictwa pola walki
 • instruktor strzelań bojowych i specjalnych
 • instruktor technik linowych w ratownictwie wysokościowym
 • kurs ratownika współdziałającego z SAR
 • służba m.in. w CSWIiCh

szer. Adam (…)

 • specjalista ds. zdarzeń o charakterze mnogim i masowym
 • instruktor strzelań bojowych i specjalnych
 • instruktor ratownictwa pola walki
 • instruktor technik linowych w ratownictwie wysokościowym
 • instruktor zaawansowanych czynności resuscytacyjnych u osób dorosłych
 • instruktor zaawansowanych zabiegów ratujących życie w obrażeniach ciała w opiece przedszpitalnej
 • Special Operations Combat Medic (SOCM)
 • ratownik medyczny
 • płetwonurek
 • wykładowca akademicki, doktorant
 • służba m.in. w (…)

szer. (…) “Skrzypek”

 • specjalista ds. działań ratowniczych wysokogórskich z użyciem technik linowych
 • instruktor technik linowych w ratownictwie wysokościowym
 • instruktor wspinaczki sportowej
 • ratownik
 • służba: m.in. 22 Brygada Piechoty Górskiej (obecnie: 22 Karpacki Batalion Piechoty Górskiej)
 • kontakt: e-mail: zpwir.skrzypek@gmail.com

lek. Bartosz Miazgowski

 • instruktor technik linowych z wykorzystaniem śmigłowca
 • lekarz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
 • instruktor Centrum Symulacji Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
 • wykładowca akademicki w Klinice Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej
 • płetwonurek
 • kontakt: e-mail: zpwir.miazgowski@gmail.com

dr inż. Szymon Polaszczyk

 • Wiceprezes Małopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego
 • instruktor strzelectwa sportowego
 • wielokrotny złoty medalista Mistrzostw Polski w strzelectwie sportowym
 • wielokrotny medalista międzynarodowych zawodów strzeleckich
 • specjalista w broni krótkiej
 • prowadzi kursy podstawowe oraz instruktorskie w strzelectwie sportowym
 • przygotowuje do egzaminów na patent strzelecki Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego
 • wykładowca na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie KA im.A.F.Modrzewskiego
 • trener Sekcji Strzeleckiej TS Wisła Kraków
 • zawodnik strzelectwa sportowego z 25-letnim stażem
 • wychowawca medalistów Mistrzostw Europy oraz Mistrzostw Polski
 • nagrodzony przez Ministra Sportu za sukcesy podopiecznych na arenie międzynarodowej
 • odznaczony przez Prezydenta Miasta Krakowa “Honoris Gratia” za działalność na rzecz sportu
 • sędzia klasy Państwowej PZSS w strzelaniach pistoletowych i karabinowych
 • kontakt: e-mail: szympol@poczta.fm  tel. +48 600-810-756

prof.nadzw. dr hab. n med. Mikołaj Spodaryk

 • prodziekan Wydziału Zdrowia i Nauk Medycznych Krakowskiej Akademii
 • pracownik naukowo-dydaktyczny Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • współtwórca podręcznika “Modus operandi sił specjalnych. Tom IV. Taktyka czerwona”
 • autor wielu publikacji naukowych

dr n. med. Teresa Róg

 • wykładowca Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • wykładowca Krakowskiej Akademii Wydziału Zdrowia i Nauk Medycznych
 • specjalista neurolog

dr n. med. Elżbieta Grochowska

 • wykładowca Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • wykładowca Krakowskiej Akademii Wydziału Zdrowia i Nauk Medycznych

mgr Jakub Grochowski

 • założyciel kierunku Ratwonictwo Medyczne na Wydziale Zdrowia i Nauk Medycznych KA im.A.F.Modrzewskiego 
 • wykładowca-instruktor
 • wykładane przedmioty:

– Medyczne czynności ratunkowe

– Podstawy medycznych czynności ratunkowych

– Medyczne czynności ratunkowe w urazach

 • kierownik Zespołów Wyjazdowych Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego
 • pełnomocnik Dziekana ds. praktyk zawodowych
 • doświadczenie zawodowe: 

– ratownik medyczny w Centrum Urazowym Medycyny Ratunkowej i Katastrof Uniwersytetu Jagiellońskiego

– ratownik medyczny w Zespołach Ratownictwa Medycznego

– intensywna terapia kardiochirurgiczna Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego

mgr Agnieszka Jękot – Szef Wydziału Prawnego 

 • radca prawny (aplikacja radcowska w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie)
 • wykładowca w ZPWiR (wykłada prawo karne, prawo cywilne, prawo pracy, ustawy dot. ochrony osób i mienia)
 • kontakt: tel. +48 796-393-093
 • doświadczenie zawodowe:

– obsługa prawna firm, fundacji, stowarzyszeń

– porady prawne w ramach realizacji projektu Ministerstwa Sprawiedliwości