KURSY FINANSOWANE SĄ W RAMACH REKONWERSJI MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ

Teoria prowadzona jest e-learningowo zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020, poz.493, z późn.zm.). 

Zakład Pola Walki i Ratownictwa prowadzi kursy:

1. Ratownictwa Pola Walki w tym:

 • kurs instruktorski – CLS (czas 80h*)
  • cena 3.690 zł, obecna 1700 zł
 • kurs Combat Lifesaver – CLS/Ratownik Pola Walki (czas 30/36h*)
  • cena 615 zł, obecna 450 zł
 • kurs Maritime Tactical Casualty Care – MTCC (czas 30h*)
  • cena 650 zł, obecna 480 zł

2. Ratownik niekonwencjonalnych działań poszukiwawczo-ratowniczych (NAR/UAR Medic)

(Non-conventional/Unconventional Assisted Recovery Medic)

 • kurs 12-miesięczny (w trybie niestacjonarnym)
  • cena 28.000 zł netto
 • wymagania minimalne: status ratownika medycznego/lekarza/pielęgniarza, ratownik CLS lub TC3, SERE C, płetwonurek I stopnia, kurs spadochronowy na spadochrony szybujące
 • kurs obejmuje szkolenie do poziomu instruktorskiego:
  • ratownictwa pola walki (włącznie z III strefą TEC)
  • technik linowych z użyciem śmigłowca w działaniach ratowniczych/specjalnych na lądzie i wodzie
  • technik linowych w działaniach ratowniczych/kontrterrorystycznych
  • strzelań bojowych i specjalnych
  • taktyki czarnej w działaniach kontrterrorystycznych
  • lądowych działań specjalnych z użyciem śmigłowców
  • działań ratowniczych/specjalnych na wodzie z użyciem łodzi RIB
  • działań ratowniczych/specjalnych na wodach szybkopłynących
  • działań minersko-pirotechnicznych
  • walki wręcz
 • kurs prowadzony w każdych warunkach terenowych i pogodowych
 • kurs zastrzeżony TYLKO dla żołnierzy (UAR)/funkcjonariuszy służb specjalnych (NAR)

3. Ratownik bojowych działań poszukiwawczo-ratowniczych (CSAR Medic)

(Combat Search And Rescue Medic)

 • kurs 10-miesięczny (w trybie niestacjonarnym)
  • cena 26.000 zł netto
 • wymagania minimalne – ukończony kurs: ratownik KPP, ratownik CLS lub TC3, SERE C, płetwonurek I stopnia, kurs spadochronowy na spadochrony szybujące
 • kurs obejmuje szkolenie:
  • ratownictwa pola walki (włącznie z III strefą TEC) – do poziomu instruktorskiego
  • technik linowych z użyciem śmigłowca w działaniach ratowniczych/specjalnych na lądzie i wodzie
  • technik linowych w działaniach ratowniczych/kontrterrorystycznych
  • strzelań bojowych i specjalnych – do poziomu instruktorskiego
  • taktyki czarnej w działaniach kontrterrorystycznych
  • lądowych działań specjalnych z użyciem śmigłowców
  • działań ratowniczych/specjalnych na wodzie z użyciem łodzi RIB
  • działań ratowniczych/specjalnych na wodach szybkopłynących
  • C-IED (Counter Improvised Explosive Devices)
  • walki wręcz – do poziomu instruktorskiego
 • kurs prowadzony w każdych warunkach terenowych i pogodowych
 • kurs zastrzeżony TYLKO dla żołnierzy/funkcjonariuszy

4. Technik linowych w działaniach nieregularnych/kontrterrorystycznych w tym:

 • kurs instruktorski (czas 80h*)
  • cena 3.690 zł, obecna 1.650 zł
 • kurs podstawowy (czas 30h*)
  • cena 615 zł, obecna 450 zł

5. Technik linowych w ratownictwie wysokościowym w tym:

 • kurs instruktorski (czas 80h*)
  • cena 2.890 zł, obecna 1.450 zł
 • kurs podstawowy (czas 30h*)
  • cena 615 zł, obecna 450 zł

6. Technik linowych z użyciem śmigłowca w tym:

 • kurs instruktorski (czas 120h*)
  • cena 3.500 zł
 • kurs zaawansowany (czas 30h*)
  • cena 2.845 zł, obecna 1.250 zł
 • kurs wg programu dla Wojsk Specjalnych, SPAP, Wojsk Lądowych (2 dni) (kurs dla służb)
  • cena 3.800 zł, obecna 1.250 zł

Dla służb wykonywane są ze śmigłowca m.in.:

 • skoki do wody
 • desantowanie na barkę/statek/RIB (fast rope, lina osobista, lina pokładowa)
 • desantowanie na budynek
 • desantowanie w terenie górzystym, lesistym
 • loty i działania nocne z użyciem noktowizji
 • podbieranie na “winogrono” z wody, statku/barki, budynku, z terenu górzystego 

7. Strzelań bojowych i specjalnych/praktycznych w tym:

 • kurs instruktorski (czas 80h*)
  • cena 3.690 zł, obecna 1.700 zł
 • kurs podstawowy (czas 20h*)
  • cena 815 zł, obecna 550 zł
 • kursy z zakresu prawych aspektów dot. broni i amunicji (czas 10h*)
  • cena 615 zł, obecna 150 zł
 • kurs Maritime Firearms Competency – MFCC
  • cena 2.100 zł, obecna 1.500 zł

8. Strzelań bojowych i specjalnych z użyciem śmigłowca

 • kurs zastrzeżony TYLKO dla żołnierzy/funkcjonariuszy (20h*)
  • cena 3.500 zł

9. Lądowych działań specjalnych z użyciem śmigłowców w tym:

 • kurs zastrzeżony TYLKO dla żołnierzy/funkcjonariuszy
 • kurs zaawansowany (3 dni ciągiem, w tym zajęcia całonocne)
  • cena 2.890 zł, obecna 1.250 zł

10. Taktyka czarna w działaniach kontrterrorystycznych

 • kurs zaawansowany (10h*)
  • cena 1.250, obecna 550 zł
 • kurs instruktorski (60h*)
  • cena 2.850 zł, obecna 1.700 zł

11. Taktyka działań specjalnych na wodzie z użyciem łodzi RIB w tym:

 • kurs zaawansowany (10h*)
  • cena 650 zł
 • kurs instruktorski (60h*)
  • cena 1.250 zł

12. Działań ratowniczych na wodzie z użyciem łodzi RIB w tym:

 • kurs zaawansowany (10h*)
  • cena 650 zł
 • kurs instruktorski (60h*)
  • cena 1.250 zł

13. S.E.R.E poziom C (z użyciem śmigłowców)

 • kurs zastrzeżony TYLKO dla żołnierzy (5 dni)
  • cena 7.000 zł

14. Działań minersko-pirotechnicznych

 • kurs zastrzeżony TYLKO z aktualnym poświadczeniem bezpieczeństwa (12h*)
  • cena 2.600 zł

15. C-IED (Counter Improvised Explosive Devices)

 • kurs zastrzeżony TYLKO z aktualnym poświadczeniem bezpieczeństwa (12h*)
  • cena 2.500 zł

16. Instruktor walki wręcz/instruktor samoobrony

 • kurs dla osób uprawiających sporty walki (80h*)
 • kurs dla osób bez doświadczenia (240h*)
  • cena 1.250 zł

17. Kurs doskonalący dla pilotów śmigłowcowych wojskowych i policyjnych

 • kurs przygotowuje pilotów do operacji bojowych o najwyższym stopniu ryzyka
 • realizowany w najtrudniejszych warunkach terenowych i pogodowych
  • cena 15.000 zł netto za 1h nalotu

18. Rozwiązania siłowe w sytuacjach kryzysowych (z użyciem wozów opancerzonych i śmigłowców)

 • kurs adresowany do służb kierowanych na misje stabilizacyjne, operacje pokojowe
 • (czas 12h*), cena 1.250 zł

19. Technik szybkiej liny “FAST ROPE” z użyciem platformy śmigłowca w tym:

 • kursy o różnym stopniu zaawansowania (czas 10h*), cena 350zł

20. Kwalifikowanego pracownika ochrony:

 • (czas 245h*), cena 1.200 zł

21. Kurs doskonalący kwalifikowanych pracowników ochrony:

 • (czas 40h*), cena 350 zł

22. KPP – Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy:

 • (czas 66h*), cena 800 zł
 • recertyfikacja KPP, cena 200 zł

23. Działań nieregularnych (w infrastrukturze miejskiej, w środowisku górskim, w środowisku wodnym) w tym:

 • kursy o różnym stopniu zaawansowania (czas trwania zależny od programu)
  • cena 922 zł, obecna 550 zł

24. Kursy nurkowania w tym:

 • kursy podstawowe, zaawansowane (m.in. wrakowo-morskie)
 • kursy techniczne (m.in. jaskiniowe, płetwonurek Nitroksowy, Trimiksowy)

/* 1h = 45 min./

Zakład Pola Walki i Ratownictwa przeprowadza kursy doskonalące na potrzeby służb mundurowych w szczególności dla:żołnierzy, funkcjonariuszy, organizacji proobronnych zarejestrowanych w MON.

Podstawa:

Decyzja Nr 420/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 września 2008r. w sprawie wprowadzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych (Dz.Urz. MON Nr 18, poz.241)

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 września 2014r. w sprawie nauki żołnierzy zawodowych (Dz.U. 2014, poz.1352)

W/w kursy realizowane są na podstawie literatury fachowej m.in.:

Depa W., Modus operandi sił specjalnych. Tom IV. Taktyka czerwona, Kraków 2013

Depa W., Modus operandi sił specjalnych. Tom IV. Taktyka czerwona, wyd.2, Kraków 2016

Depa W., Modus operandi sił specjalnych. Tom I. Taktyka linowa i wspinaczkowa, Kraków 2012

Mateja W., Ratownictwo z powietrza w Tatrach, Katowice 2013

Depa W., Modus operandi sił specjalnych. Tom V. Taktyka strzelecka, Kraków 2014

Depa W., Bieniek M., Modus operandi sił specjalnych. Tom V. Taktyka strzelecka, wyd.2, Kraków 2018

Depa W., Modus operandi sił specjalnych. Tom II. Taktyka minersko-pirotechniczna, Kraków 2011

W/w kursy realizowane są na podstawie dokumentów doktrynalnych NATO oraz aktów prawnych m.in.:

– Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006r. (Dz.U. Nr 191, poz.1410, z późn.zm.)

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 mara 2007r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz.U. Nr 60, poz.408)

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkoleń w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz.U. Nr 299, poz.1778)

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2016r. w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą by udzielane przez ratownika medycznego (Dz.U. 2016, poz.587)

– Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89, poz.590, z późn.zm.)

– Ustawa z dnia 10 czerwca 2016r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz.U. z 2018r., poz.452)

– Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz.U. Nr 208, poz.1241)

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. Nr 88, poz.400, z późn.zm.)

– Ustawa z dnia 3 lipa 2002r. Prawo lotnicze (Dz.U. Nr 130, poz.1112, z późn.zm.)

– Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz.U. Nr 53, poz.549, z późn.zm.)

– Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz.U. z 2013, poz.628, z późn.zm.)

– Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 44, poz.220, z późn.zm.)

– Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz.U. Nr 162, poz.117, z późn.zm.)

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz.U. 2014, poz.1224)