Zakład Pola Walki i Ratownictwa posiada własne Wydawnictwo Naukowe. Publikuje książki z dziadziny bezpieczeństwa, ratownictwa, medycyny.

Depa W., Bieniek M. jr, Modus operandi sił specjalnych. Tom V.
Taktyka strzelecka. wyd.2, ZPWiR 2018

Książka powstała przy współpracy specjalistów Jednostki
Wojskowej GROM oraz instruktorów
Ośrodka Szkolenia Strzelców Wyborowych CSAiU w Toruniu. Podręcznik można nabyć pod nr tel.:+48 531-158-474

Depa W., Modus operandi sił specjalnych. Tom IV.
Taktyka czerwona. wyd.2, Kraków 2016

Książka powstała przy współpracy Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych, instruktorów:
SPAP, wojsk powietrzno-desantowych, Sił Powietrznych RP, TOPR, profesorów medycyny
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, lekarzy wojskowych,
Instytutu Ratownictwa na Wodach Górskich i Powodziowych. Podręcznik można nabyć pod nr tel.:+48 531-158-474
 

Depa W., Modus operandi sił specjalnych. Tom V. Taktyka strzelecka, Kraków 2014

Książka powstała przy współpracy specjalistów Jednostki
Wojskowej GROM oraz instruktorów
Ośrodka Szkolenia Strzelców Wyborowych CSAiU w Toruniu.

Depa W., Modus operandi sił specjalnych. Tom IV. Taktyka czerwona, Kraków 2013

Książka powstała przy współpracy Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych, instruktorów:
SPAP, wojsk powietrzno-desantowych, Sił Powietrznych RP, TOPR, profesorów medycyny
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, lekarzy wojskowych,
Instytutu Ratownictwa na Wodach Górskich i Powodziowych.

Depa W., Modus operandi sił specjalnych. Tom I. Taktyka linowa i wspinaczkowa, Kraków 2012

Książka powstała przy pomocy i współpracy Dowództwa Wojsk Specjalnych oraz
najwyższej klasy specjalistów – instruktorów WSpec oraz TOPR.

Depa W., Modus operandi sił specjalnych. Tom II. Taktyka minersko-pirotechniczna, Kraków 2011

Książka ma klauzulę „zastrzeżone”. Książkę tę mieli prawo zakupić wyłącznie żołnierze/funkcjonariusze.
Wszystkie książki mają sygnaturę oraz imiennego dysponenta. Nie mogą być w jakikolwiek sposób powielane,
odsprzedawane ani udostępniane osobom nie posiadającym poświadczenia bezpieczeństwa i dopuszczenia do 
informacji niejawnych pod groźbą odpowiedzialności karnej.

Mateja W., Ratownictwo z powietrza w Tatrach, Katowice 2013

Książka napisana przez zawodowego ratownika TOPR, specjalistę ds. Ratownictwa Śmigłowcowego TOPR.
Książkę można zakupić kierując zamówienie na adres:
e-mail: biuro@stapis.com.pl
tel.: +48 (32) 206 86 41

Książki serii „Modus operandi sił specjalnych“ znajdują się m.in. w:

 • JW GROM
 • JWK Lubliniec
 • JW Agat
 • JW NIL
 • Dowództwo Komponent Wojsk Specjalnych
 • 18 batalion powietrzno-desantowym w Bielsku-Białej
 • 2 Pułk Rozpoznawczy w Hrubieszowie
 • Służba Ochrony Państwa
 • Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu
 • Centralna Biblioteka Wojskowa
 • Zakład Szkoleń Specjalnych – Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
 • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Samodzielnych Pododdziałach Kontrterrorystycznych Policji (niektórych jednostkach)
 • uczelniach cywilnych kierunków Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Bezpieczeństwo Narodowe, Medycyna, Ratownictwo Medyczne
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie
 • Biblioteka Uniwersytetu Jagiellońskiego